Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairausvakuutuksessa korvattavat kalliit lääkkeet avohuollon apteekeissa: Lääkepoliittisten muutosten vaikutukset lääkkeiden vähittäisjakeluun 

Julkaistu 1.1.2023Päivitetty 2.6.2023

Uusia kalliita lääkkeitä käytetään yhä tavallisemmin avohuollossa erikoissairaanhoidon sijasta ja kalliiden lääkkeiden myynnin osuus reseptilääkkeiden lääkemyynnistä Suomessa on noussut viime vuosina. Tällä kehityksellä on vaikutuksia esimerkiksi lääkkeiden vähittäisjakeluun, lääkkeiden saavutettavuuteen ja lääkkeiden käyttäjiin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata kalliiden lääkkeiden merkitystä osana avohoidon vähittäismyyntiä sekä niiden saavutettavuuden ja vähittäisjakelun kehitystä Suomessa 2000-luvulla. Erityisenä painopisteenä on arvioida vuoden 2023 alusta voimaan tulevan lääketaksaa ja apteekkiveroa koskevan muutoksen vaikutuksia kalliiden lääkkeiden saavutettavuuteen ja vähittäisjakeluun. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ja kuvata Euroopassa käytettyjä keinoja järjestää kalliiden lääkkeiden jakelu.

Tutkimus toteutetaan rekisteriaineistoja hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuva systemaattinen katsaus kalliiden lääkkeiden jakelusta ja ohjauksesta Euroopassa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2023–31.12.2025

Yhteistyötahot