Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lääkkeiden kulutuksen, käytön ja kustannusten mittaaminen

Julkaistu 15.11.2021

Tiivistelmä

Määrällisissä tutkimuksissa lääkkeiden kulutusta, käyttöä ja kustannuksia voidaan mitata eri menetelmin. Tutkimuskysymys määrää sen, mikä tarjolla olevista mittaustavoista ja mittayksiköistä on tarkoituksenmukaisin. Valinta vaikuttaa myös siihen, millainen tulos tutkimuksesta saadaan. Esimerkiksi vastaus kysymykseen, mitä lääkkeitä Suomessa käytetään eniten, riippuu käytettävästä mittayksiköstä. Vuonna 2019 myydyimmät lääkkeet tukkumyynnin arvona mitattuna olivat infliksimabi, sofosbuviirin ja velpatasviirin yhdistelmä, nikotiini, adalimumabi sekä apiksabaani. Määriteltyinä vuorokausiannoksina Suomessa kulutettiin eniten ramipriilia, asetyylisalisyylihappoa, amlodipiinia, atorvastatiinia ja ibuprofeenia.
Tämän luvun tarkoitus on esitellä yleisimpiä lääkkeiden kulutuksen, käytön ja kustannusten tietolähteitä, mittayksiköitä sekä luokitteluja.

Lue koko artikkeli (helda.helsinki.fi)

Tekijät

Katri Aaltonen, Jaana Martikainen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Aaltonen, K., & Martikainen, J. (2021). Lääkkeiden kulutuksen, käytön ja kustannusten mittaaminen. Teoksessa K. Hämeen-Anttila, & N. Katajavuori (toim.). Yhteiskunnallinen lääketutkimus – ideasta näyttöön (s. 56-65). Helsingin yliopisto. https://doi.org/10.31885/9789515150417

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin