Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Rekisterit lääkkeiden käytön ja vaikutusten tutkimuksessa

Julkaistu 15.11.2021

Tiivistelmä

Rekisteritutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa aineistona käytetään rekisteritietoja, joita ei alun perin ole kerätty tutkimusta varten. Käytetyt rekisterit on usein luotu viranomaisten, vakuutusyhtiöiden tai esimerkiksi terveydenhuollon yksiköiden omaa toimintaa tai tilastointia varten ja ne ovat sähköisessä muodossa. Rekistereiden tietosisältö voi kertyä automaattisesti osana rekisterinpitäjän päivittäistä toimintaa tai erillisen tiedonkeruun seurauksena. Tutkimuskäyttö on rekisteritiedon toissijaista käyttöä. Lääkehoitoja koskevassa tutkimuksessa usein käytettyjä rekistereitä 
ovat esimerkiksi Kelan ylläpitämä reseptitiedosto, joka sisältää tietoja maksetuista lääkekorvauksista, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoima terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri Hilmo, joka sisältää tietoja mm. sairaaloissa hoidetuista potilaista. Rekisteritutkimus voi perustua pelkkään rekisteritietoon tai rekisteritietoa voidaan yhdistää muilla tavoin, esimerkiksi kyselyllä tai haastattelulla, kerättyyn tutkimusaineistoon. Rekistereitä voidaan käyttää hyväksi myös tutkimuksen kohdejoukon muodostamisessa. Suomessa on lukuisia kansallisia terveyteen ja terveyspalvelujen käyttöön liittyviä rekistereitä, joten mahdollisuudet tehdä rekistereihin pohjautuvaa lääketutkimusta ovat hyvät. Tämän luvun tarkoitus on esitellä tällaisessa tutkimuksessa hyödyllisiä rekistereitä sekä tuoda esiin rekisteritutkimuksen etuja ja haasteita. Myös rekistereiden tutkimuskäyttöön liittyvää lainsäädäntöä, lupamenettelyjä ja tietosuoja-asioita käsitellään lyhyesti.

Lue koko artikkeli (helda.helsinki.fi)

Tekijät

Jaana Martikainen, Katri Aaltonen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Martikainen, J., & Aaltonen, K. (2021). Rekisterit lääkkeiden käytön ja vaikutusten tutkimuksessa. Teoksessa K. Hämeen-Anttila, & N. Katajavuori (toim.). Yhteiskunnallinen lääketutkimus – ideasta näyttöön (s. 46-55). Helsingin yliopisto. https://doi.org/10.31885/9789515150417

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin