Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Toimeentulo, lasten hoiva ja arjen järjestäminen erillään asuvien vanhempien perheissä

Julkaistu 1.1.2021Päivitetty 7.3.2024

Suomessa asuu lähes 280 000 lasta ja nuorta, joiden vanhemmat asuvat erillään. Moni lapsi viettää kuitenkin ainakin jonkin verran aikaansa kummankin vanhemman kodissa. Lasten asumisjärjestelyt vaikuttavat sekä lapsen että vanhemman oikeuteen saada sosiaaliturvaa ja monia palveluja. Selvitämme hankkeessa lasten asumis- ja elatusjärjestelyjä erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa (mm. toimeentulotukea tai asumistukea saavissa perheissä), erillään asuvien vanhempien osallistumista lapsen elatukseen ja hoivaan sekä lasten asumisjärjestelyjen yhteyttä lapsen ja vanhempien hyvinvointiin. Tutkimusaineisto kerättiin toteuttamalla laaja kysely eri-ikäisten lasten erillään asuville vanhemmille vuonna 2019.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2021–31.12.2022 Hanke on päättynyt.

Yhteistyötahot