Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Seurantatutkimus terveyttä, hyvinvointia ja kuntoutuksen tarvetta ennustavista tekijöistä: 26 000:n työikäisen suomalaisen seurantatutkimus (Health and Social Support -tutkimus)

Julkaistu 1.1.2015Päivitetty 8.3.2024

Tutkimushanke on seurantatutkimus, jossa kyselyjen ja rekisterien avulla tutkitaan aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia ja kuntoutuksen tarvetta. Osallistujat on valittu satunnaistetulla otannalla Suomen väestörekisteristä ja kysely on toistettu samoille henkilöille vuosina 1998, 2003 ja 2011. Tutkimukseen osallistuneet 26 000 suomalaista olivat vuonna 1998 20–54-vuotiaita. Kyselyt kattavat laajasti mm. terveyteen ja toimintakykyyn, psykososiaalisiin tekijöihin, persoonallisuustekijöihin, elämäntapahtumiin, työhistoriaan, terveyspalveluiden käyttöön, kuntoutustarpeeseen ja saatuun kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimusta laajennettiin vuonna 2011 pyytämällä mukaan aikaisemmin osallistuneiden lisäksi heidän aviopuolisonsa ja myös 12 500 satunnaisesti valittua vuosina 1984-1988 syntynyttä suomalaista.

Tutkija

Hankkeen kesto

1.1.2015–31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Yhteistyötahot

Hankkeen tuloksia

Tutkimushanke on seurantatutkimus, jossa kyselyjen ja rekisterien avulla tutkitaan aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia ja kuntoutuksen tarvetta. Osallistujat on valittu satunnaistetulla otannalla Suomen väestörekisteristä ja kysely on toistettu samoille henkilöille vuosina 1998, 2003 ja 2011. Tutkimukseen osallistuneet 26 000 suomalaista olivat vuonna 1998 20–54-vuotiaita. Kyselyt kattavat laajasti mm. terveyteen ja toimintakykyyn, psykososiaalisiin tekijöihin, persoonallisuustekijöihin, elämäntapahtumiin, työhistoriaan, terveyspalveluiden käyttöön, kuntoutustarpeeseen ja saatuun kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimusta laajennettiin vuonna 2011 pyytämällä mukaan aikaisemmin osallistuneiden lisäksi heidän aviopuolisonsa ja myös 12 500 satunnaisesti valittua vuosina 1984-1988 syntynyttä suomalaista. Tutkimuksesta on julkaistu yli 120 tieteellistä artikkelia/raporttia sekä suomeksi että englanniksi, 13 väitöskirjaa ja muita opinnäytteitä.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin