Gå till innehållet

Statistik över militärunderstöd 

Ändrad 1.11.2023

Militärunderstödet tryggar försörjningen för personer som fullgör bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst och deras anhöriga under militär- eller civiltjänstgöringen.

Statistiken över militärunderstödet innehåller uppgifter om

  • mottagarna av militärunderstöd
  • personer som omfattas av understödet
  • utbetalda belopp.

Den färskaste publiceringen

1.3.2023

År 2022 fick 9 501 personer militärunderstöd. Jämfört med föregående år ökade antalet mottagare med 2,4 procent. Utgifterna för militärunderstödet var totalt 18,6 miljoner euro, vilket var 8,7 procent mer än föregående år.

Militärunderstödet var i genomsnitt 342 euro i månaden per mottagare och 1 954 euro i månaden per mottagarhushåll. Jämfört med året innan fick enskilda mottagare 19 euro mer och hushåll 114 euro mer i månaden i militärunderstöd.

Av mottagarna fullgjorde 975 personer (10,3 %) frivillig militärtjänst år 2022. Sedan 2014 har mottagare av militärunderstöd som fullgör frivillig militärtjänst ökat ganska stadigt. År 2014 det var 346 mottagare som fullgjorde frivillig militärtjänst, vilket var 3,6 % av alla mottagarna.

FPA-statistik | Militärunderstöd 2022 (helda.helsinki.fi)

Mottagare av militärunderstöd som fullgör frivillig militärtjänst 2012–2022

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Ytterligare information

Kontaktinformation

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi

Dokumentation

Dela den här artikeln
Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn