FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik över sjukdagpenningar

Ändrad 12.4.2024

Statistiken över sjukdagpenning ger en bild av arbetstagarnas och företagarnas utkomstskydd vid arbetsoförmåga. Där presenteras uppgifter om

  • mottagarna av sjukdagpenning
  • inledda dagpenningsperioder
  • ersatta dagpenningsdagar
  • utbetalda sjukdagpenningar.

Den färskaste publiceringen

12.9.2023:

FPA betalade sammanlagt 4 594,3 miljoner euro i sjukförsäkringsersättningar (exklusive företagshälsovård) år 2022. Andelen sjukdagpenningar uppgick till 27 % av det totala beloppet av utbetalda ersättningar.

År 2022 fick 315 700 personer sjukdagpenning. Antalet mottagare ökade med 3,5 % från året innan. Psykiska sjukdomar och syndrom var den vanligaste grunden för beviljande av sjukdagpenning. Sjukdagpenning betalades till 98 000 personer på grund av psykiska sjukdomar och syndrom och till 79 400 personer på grund av sjukdomar i rörelseorganen. FPA ersatte sammanlagt 15,1 miljoner sjukdagpenningsdagar, av vilka 5,4 miljoner dagar (36 %) ersattes på grund av psykiska sjukdomar och syndrom.

Partiell sjukdagpenning betalades till 28 500 personer. Året innan var antalet mottagare 28 600. Antalet mottagare av partiell sjukdagpenning ökade från år 2007 till år 2021. Den vanligaste orsaken till att få partiell sjukdagpenning var psykiska sjukdomar och syndrom.

FPA-statistik | Sjukförsäkring 2022 (helda.helsinki.fi)

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Ytterligare information

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi

Dokumentation

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn