FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik över pensionstagarna i Finland

Ändrad 12.4.2024

Producent: Pensionsskyddscentralen (PSC) och Folkpensionsanstalten (FPA). Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av nypensioneringar och pensionerade.

I statistiken ingår uppgifter om

  • arbetspensionstgare
  • folkpensionstagare
  • nypensionerade.

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Gå till bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Ytterligare information

Dokumentation

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn