FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Ändrad 12.4.2024

FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning är

  • handikappbidrag för personer under 16 år
  • handikappbidrag för personer över 16 år
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

I statistiken presenteras uppgifter om

  • mottagarna av handikappförmåner
  • handikappförmåner som betalats ut
  • dem som är berättigade till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Den färskaste publiceringen

6.3.2024

År 2023 betalade FPA ut sammanlagt 622,0 miljoner euro i handikappförmåner. På tio år har utgifterna för handikappförmånerna reellt minskat med 12 %. Vid slutet av 2023 var antalet mottagare av handikappförmåner (ekonomiska bidrag) sammanlagt 261 900, det vill säga 4,7 % av hela befolkningen.

Antalet personer som fick handikappbidrag för personer under 16 år var 47 300 i slutet av 2023. Antalet mottagare har ökat med 36 % sedan 2013. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar är den klart vanligaste sjukdomsgruppen i fråga om grunden för bidraget. Sammanlagt 71 % fick bidraget på grund av psykiska sjukdomar och syndrom, år 2013 var andelen 49 %. År 2023 beviljades sammanlagt 11 900 nya handikappbidrag för personer under 16 år. 78 % av de nya handikappbidragen beviljades på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar.

FPA-statistik. Förmåner för personer med funktionsnedsättning 2023 (helda.helsinki.fi)

 

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Ytterligare information

Kontaktinformation

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi

Dokumentation

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn