FPA:s faktaportalGå till innehållet
Denna artikel är inte översatt till svenska.

Tules-kurssit ja työkyky

Publicerad 1.1.2024Ändrad 8.3.2024

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä työkykyä heikentävä ja työkyvyttömyyttä aiheuttava tekijä. Kelan harkinnanvaraisten kuntoutuspalvelujen tavoitteena on paitsi vastata asiakkaiden kuntoutustarpeisiin myös työikäisten asiakkaiden kohdalla ylläpitää työkykyä ja tukea siten työssä jaksamista ja jatkamista. Tuki- ja liikuntaelin sairauksista kärsiville kohdennetuille kuntoutuskursseille eli niin sanotuille tules-kursseille osallistuu vuosittain tuhansia työelämässä olevia asiakkaita. Aiempaan tutkimukseen pohjautuen tules-kurssien työelämäyhteyttä on pyritty vahvistamaan. Kelan tules-kurssien palvelukuvaukset uudistuvat ja vuoden 2024 aikana perinteisen kasvokkain laitoskuntoutuksena toteutettujen Tules-kurssien rinnalla aloittavat täysin etäkuntoutuksena toteutettavat Etä-Tules-kurssit.

Tutkimus on osa Kuntoutuksen vaikuttavuus –tutkimusohjelmaa ja siinä tarkastellaan Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuskurssille osallistumisen vaikutuksia. Lisäksi tarkastellaan sitä, onko kasvokkain ja pelkästään etäkuntoutuksena toteuttavien kuntoutuskurssien vaikutuksissa nähtävissä eroja. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat työkyvyssä tapahtuneet muutokset. Tutkimuksen aineistonkeruu käynnistyy vuoden 2025 alusta Kelan tutkimuksen toimesta. Tutkimuksen yhteistyötahona on Työterveyslaitos, jolla on erityistä osaamista työkyvyn arvioinnista.
 

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2024–31.12.2026

Yhteistyötahot

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn