Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Köyhän kestävän elämän eväät - perustoimeentulotukiasiakkaiden hyvinvointi

Julkaistu 8.2.2024Päivitetty 5.3.2024

Koveneva yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka, niiden taustalla oleva yleinen asenneilmapiiri sekä yhä keskinäisriippuvaisemman maailman ekologiset ja muut kriisit vaikuttavat monin eri tavoin toimeentulotuen varassa elävien ihmisten määrään ja elämänlaatuun. Heidän sopeutumisestaan näihin muutoksiin sekä heidän hyvinvoinnistaan ylipäätään on kuitenkin tuotettu viimeksi kuluneina vuosina tutkimustietoa vain vähän.

Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan lisää tietoa asiasta. Hankkeessa selvitetään kysely- ja haastattelumenetelmien avulla perustoimeentulotukiasiakkaiden hyvinvointia ja hyvinvoinnin edellytyksiä kestävän hyvinvoinnin objektiivisilla ja subjektiivisilla mittareilla. Kestävän hyvinvoinnin teorian mukaan ihmisellä on elintasoon (having), sosiaalisiin suhteisiin (loving), mielekkääseen tekemiseen (doing) ja ihmisenä olemiseen (being) liittyviä tarpeita. Tuen varassa elävien ihmisten köyhyys lisää riskiä kokea paitsi aineellista puutetta, myös terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien kasautumista. Toisaalta ihminen voi myös vaikeissa olosuhteissa kokea elämänsä ainakin siedettävänä ja merkityksellisenä, jos hän pystyy toteuttamaan itseään, elämään arvojensa mukaan ja kokee olevansa vastavuoroisessa yhteydessä muihin. Hyvinvointi ei ylipäätään 
palaudu ainoastaan elintasoa tai ihmisen aineellisia resursseja koskeviin edellytyksiin, vaan on moniulotteinen asia. 

Tutkijat

Hankkeen kesto

8.2.2024–31.12.2025