Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairaanhoitokorvausten ja kuntoutuksen sosioekonominen kohdentuminen

Julkaistu 25.1.2024Päivitetty 5.3.2024

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kelan sairaanhoitokorvausten ja niillä korvattavien palveluiden sekä Kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentumista tulojen, koulutuksen ja ammattiaseman perusteella määrittyviin sosioekonomisiin ryhmiin. Hankkeessa selvitetään, missä määrin eri sosioekonomiset ryhmät ovat saaneet sairaanhoitokorvauksia, käyttäneet sairaanhoitokorvauksilla korvattavia palveluita ja osallistuneet Kelan järjestämään kuntoutukseen ennen sote-uudistusta vuosina 2018–2022 sekä ensimmäisinä sote-uudistuksen jälkeisinä vuosina 2023–2024. 

Sairaanhoitokorvauksista keskitytään erityisesti yksityisen sairaanhoidon korvauksiin. Hankkeessa selvitetään myös, miten viimeaikaiset korvaustason muutokset ovat olleet yhteydessä yksityisen sairaanhoidon palveluiden käyttöön eri sosioekonomisissa ryhmissä. Hankkeen aineisto kootaan Kelan rekisteritiedoista, joita yhdistetään tulorekisterin tietoihin, verotuksen vuositulotietoihin sekä Tilastokeskuksen tietoihin koulutuksesta, ammatista ja sosioekonomisesta asemasta. Aineistoja analysoidaan tilastollisin monimuuttujamenetelmin.

Tuloksia voidaan hyödyntää Suomen terveyspalvelujärjestelmän toimivuuden seurannassa ja kehittämisessä sekä sairausvakuutuksesta korvattavia terveyspalveluita koskevassa keskustelussa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

15.1.2024 -30.6.2026

Tietosuojaseloste