Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Ammatillisen kuntoutusselvityksen asiakkuuspolut (AKSE)

Julkaistu 4.1.2024Päivitetty 4.1.2024

Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä (AKSE) yhdistyy kuntoutustutkimus ja kuntoutustarveselvitys, jotka aiemmin olivat erillisiä palveluja. AKSE on palvelu, jossa moniammatillinen tiimi ja asiakas yhdessä arvioivat henkilön työ-, toiminta- ja opiskelukykyä, osaamista, työelämävalmiuksia sekä kuntoutustarvetta. Selvityksen perusteella asiakas ja moniammatillinen tiimi yhdessä valmistelevat asiakkaalle ammatillisen suunnitelman.

Tutkimuskysymykset:

  1. Millaisia asiakkaita AKSE-palveluun ohjautuu? Mitkä sosiodemografiset tekijät kuvaavat asiakaskuntaa ja mikä on heidän työmarkkina-asemansa. Mitä heidän toimintakyvystään tiedetään Kelan rekisteritietojen perusteella, erityisesti sairauksien tai vammojen näkökulmasta?
  2. Mitä Kelan palveluita ja etuuksia edelsi AKSE-palvelua?
  3. Mihin Kelan palveluihin siirrytään AKSE-palvelusta ja mitä etuuksia saadaan palvelun jälkeen?

Tutkimuksen aineistona käytetään Kelan kuntoutusrekisterejä, joista tarkastellaan kuntoutuksen hakemus- ja maksutietoja. Lisäksi aineistoon yhdistetään tietoja asiakkaan lääkkeiden käytöstä ja sosiodemografisia tietoja. Tutkimukseen poimitaan Kelan etuusrekistereistä kaikki AKSE-kuntoutukseen vuosina 2019-2021 myönteisen ratkaisun saaneet ja heidän Kelan kuntoutuksensa vuosilta 2017 – 2022. Aineistoa käsitellään poiminnan jälkeen R-ohjelmistolla Kelan analytiikkaympäristössä. Tutkimusaineisto analysoidaan kvantitatiivisen aineiston käsittelyyn soveltuvin tilastollisin menetelmin.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.9.2023–31.12.2024

Tietosuojaseloste