Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan lääkemääräyspalautteen vaikutus lääkkeenmääräämiseen: Vuosi 2019, osahanke III

Julkaistu 1.3.2021Päivitetty 7.3.2024

Kelan kohdennettu lääkemääräyspalaute kohdistuu tietyn lääkärin lääkemääräämiseen vuosittain vaihtuvan teeman mukaisesti. Lääkemääräyspalautteeseen liittyy myös valittuun teemaan kohdistuvan asiantuntija-artikkelin kautta toteutettu informaatio-ohjaus. Palautteen tavoitteena on herättää lääkäri pohtimaan omia lääkemääräyskäytäntöjään ja mahdollisesti muuttamaan niitä aiempaa rationaalisempaan suuntaan. 

Vuonna 2019 lääkemääräyspalautteen aiheena oli vahvojen opioidien käyttö avohoidossa. Palautekirje lähetetiin niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka vuoden 2018 aikana määräsivät oksikodonia ja fentanyylia muille kuin syöpää sairastaville ja vähintään kolmen kuukauden lääkkeet ostaneille potilaille. Puolet lääkäreistä satunnaistettiin saamaan palaute toukokuussa 2019 ja puolet joulukuussa 2019.

Hankkeen tavoitteena on tutkia vuoden 2019 lääkemääräyspalautteen vaikutusta potilaiden terveystulemiin sekä vahvojen opioidien määräämiseen lääkäriryhmittäin. Lisäksi hankkeessa tutkitaan palautteen vaikutusta lääkemääräämiseen sen useasti saaneiden lääkärien keskuudessa palautteen vain kerran saaneisiin verrattuna. Palautteen toukokuussa saanut ryhmä on tutkimuksessa koeryhmä ja joulukuussa palautteen saanut ryhmä on verrokkiryhmä. Näiden ryhmien lääkkeen määräämisen keskiarvoja verrataan keskenään. Lisäksi tutkimuksessa käytetään satunnaiskokeisiin soveltuvia ekonometrisia menetelmiä.

Tutkija

Hankkeen kesto

1.3.2021–30.6.2024

Yhteistyötahot