Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Avohoidon lääkerekisterit tutkimuksen tietolähteinä

Julkaistu 1.2.2021Päivitetty 8.3.2024

Tutkimushankkeessa selvitetään ja kuvataan Kanta-palvelujen Reseptikeskuksen ja Kelan reseptitiedoston tietosisältöjä ja niiden hyödynnettävyyttä. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa tietojen karttumisen perusteita ja ensisijaista käyttötarkoitusta, tietojen rekistereihin kertymisen polkuja sekä rekistereistä saatavilla olevien tietojen sisällön ja kattavuuden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä rekisteritiedon soveltumista erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tutkimushankkeen toisessa osassa tutkitaan Kanta-palvelujen Reseptikeskuksen lääkemääräystietojen avulla sitä, miten lääkkeitä Suomessa määrätään ja miten lääkkeiden määrääminen eroaa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi analysoidaan lääkemääräysten lukumäärien skenaarioita tuleville vuosille. 

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.2.2021–30.6.2023. Hanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksia

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin Kanta-palvelujen Reseptikeskukseen vuonna 2020 tallennettujen sähköisten lääkemääräysten jakaantumista julkisella ja yksityisellä sektorilla kirjoitettuihin resepteihin ikä- ja lääkeryhmittäin. Lisäksi tehtiin skenaarioanalyysi lääkemääräysten määrästä julkisella sektorilla vuosina 2025 ja 2030. Vuonna 2020 lääkemääräyksistä 69 prosenttia määrättiin julkisella ja 31 prosenttia yksityisellä sektorilla. Yli 65-vuotiaille määrättiin 39 prosenttia lääkemääräyksistä, ja niistä 86 prosenttia julkisella sektorilla. Yksityisen terveydenhuollon osuus oli suurin (46–47 %) 0–5- ja 35–55-vuotiailla. Julkisen sektorin rooli korostui määrättäessä syöpälääkkeitä ja immuunivasteen muuntajia (92 % julkisella sektorilla), veritautien lääkkeitä (88 %) ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä (80 %). Yksityisen sektorin osuus oli merkittävin silmä- ja korvatautien lääkkeissä ja ihotautien lääkkeissä (48 % yksityisellä sektorilla). Skenaarioanalyysin mukaan julkisella sektorilla määrättävien lääkemääräysten lukumäärä kasvaa yli 75-vuotiaiden ikäluokissa. Analyysin perusteella julkinen ja yksityinen sektori täydentävät toisiaan lääkkeiden määräämisessä. Julkisen sektorin rooli on merkittävä iäkkäiden vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia sairastavien potilaiden lääkehoidossa ja sille kohdistuvaan entisestään kasvavaan työkuormaan tulee varautua tulevina vuosina väestön ikääntyessä.

Julkaisut

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin