Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Alueen lääkehoidon indikaattorit: Fimean ja Kelan yhteistyöhanke

Julkaistu 15.6.2022Päivitetty 6.3.2024

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaisia ja helppokäyttöisiä raportointityökaluja (lääkesovelluksia) rationaalisen lääkehoidon kriittisistä teemoista ja ilmiöistä. Hankkeessa yhdistetään useamman viranomaisen avoterveydenhuollon ja laitoshoidon lääkkeitä koskevia tilasto- ja rekisteritietoja.

Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja kehittää Fimean ja Kelan aiempaa yhteistyötä lääkesovellusten tuottamisessa. Hankkeessa tuotetaan useita lääkesovelluksia, joista ensimmäisenä mikrobilääkekäyttöä tarkasteleva sovellus. Sovellus suunnitellaan yhteistyössä Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen asiantuntijaryhmän (MTKA) kanssa. Suunnitellussa mikrobilääkkeiden käyttöä koskevassa sovelluksessa hyödynnetään Kanta-reseptikeskuksen tietoja lääkemääräyksistä ja Fimean tukkumyyntitietoja laitoshoidon lääkkeistä. 

Muissa hankkeessa laadittavissa sovelluksissa hyödynnetään tarkasteltavan ilmiön kannalta keskeisiä aineistoja. Hankkeessa tuotettavat lääkesovellukset ovat kaikille käyttäjille avoimia tiedolla johtamisen työkaluja ja tuotettavien sovellusten tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Tietotuotteet palvelevat myös useamman hallituskauden ajan jatkuvan lääkeasioiden uudistuksen (lääkealan tiekartta) tavoitetta digitaalisten työvälineiden kehittämisessä.

Tutkijat

Hankkeen kesto

15.06.2022–31.12.2026

Yhteistyötaho

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin