Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Työttömät kuudessa suurimmassa kaupungissa

Julkaistu 1.4.2023Päivitetty 7.3.2024

Selvityksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työttömistä kuudessa suurimmissa kaupungissa. Työvoima- ja kotoutumispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistoilta kunnille vuoden 2025 alusta. Tietotarve kohdistuu erityisesti kahteen ryhmään: maahanmuuttajiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömien maahanmuuttajien ja pidempään työttömänä olleiden henkilöiden taustatekijöitä, TE-palveluihin osallistumista ja työttömyysetuudelta poistumista. Analyysissa vertaillaan työttömiä kuudessa suurimmassa kaupungissa ja tarkastellaan, missä määrin erot työttömien henkilöiden taustatekijöissä selittävät työttömyyseroja kaupunkien välillä. Tarkasteltavat kaupungit ovat Turku sekä Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere ja Vantaa.

Tutkimus perustuu rekisteriaineistoihin, joten tutkimuksessa saadaan määrällistä kuvailevaa tietoa tutkimuksen kohteena olevista väestöryhmistä. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle Kelan rekisteritiedoista, joita täydennetään ansiosidonnaisen työttömyysturvan tiedoilla ja TEM:n asiakastietojärjestelmän tiedoilla.

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömiä kuudessa suurimmassa kaupungissa ja tuotetaan tietoa TE-palveluiden uudistamisen tueksi. Hankkeessa tuotetaan hyödyllistä tietoa Turun kaupungin tarpeisiin ja yleisesti yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tutkimuksessa pyritään löytämään tarkempia kohderyhmä, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota TE-palveluita suunniteltaessa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.4.2023–31.12.2024

Yhteistyötahot

Tietosuojaseloste

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin