Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kela-korvattujen taksien ja ambulanssien markkinat ja kustannukset

Julkaistu 1.1.2023Päivitetty 7.3.2024

Kela korvaa asiakkaille matkoista aiheutuvia kustannuksia julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Vuonna 2021 sairaanhoitokorvausten matkakustannukset olivat noin 311 miljoonaa euroa. Hankkeessa keskitytään tehtyihin taksi- tai ambulanssimatkoihin. Taksilla tehtävät matkat vastaavat hieman yli puolta Kelan matkakorvauksiin liittyvistä kustannuksista, ja ambulanssilla tehdyt matkakorvaukset ovat noin neljäsosa kaikista kustannuksista.

Kahdessa ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan näiden kahden kulkumuodon markkinoita ja kustannuksia sekä niiden muutoksia viimeisten 10 vuoden aikana. Kolmannessa osatutkimuksessa tarkastellaan matkakorvausten hintajoustoa. Tutkitaan sitä, millaisia vaikutuksia asiakkaiden vuosittaisen matkakaton täyttymisellä on taksi- ja ambulanssimatkojen käyttömääriin. Neljännessä osatutkimuksessa kehitetään paikkatietopohjaisia laskentamenetelmiä palveluverkon muutosten kustannusvaikutusten arvioimiseen. Tutkimuksessa käytetään Kelan tietovaraston rekisteritietoja Kela-korvatuista matkoista ja niitä tehneiden lääkeostoista. Lisäksi käytetään julkisia aineistoja Kelan ja sairaanhoitopiirien tai hyvinvointialueiden tekemistä ambulanssipalveluiden hankinnoista.

Täsmällinen tieto Kela-kyytien hankintojen vaikutuksista, korvattujen ambulanssikyytien markkinoista, korvattujen matkojen hintajoustosta sekä palveluverkon muutosten kustannusvaikutuksista auttaa päätöksentekijöitä arvioimaan matkakorvausjärjestelmän toimivuutta, järjestelmässä tehtyjen muutosten vaikutuksia sekä suunnittelemaan tulevia muutoksia siten, että korvattujen matkojen saatavuus niitä tarvitseville turvataan kohtuulliseen hintaan.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2023–31.12.2025

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin