Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perhevapaiden jakaminen erilaisissa perheissä ja perhevapaareformit

Julkaistu 1.12.2021Päivitetty 6.3.2024

Isien vanhempainvapaan jälkeen pidettävän, itsenäiseen hoivavastuuseen tähtäävän isyysvapaan (isäkiintiö) käyttö kasvoi merkittävästi vuoden 2013 vanhempainvapaauudistuksen jälkeen. Kuitenkin isistä vain noin 45 prosenttia käyttää tätä isyysvapaan osaa ja ainoastaan 43 prosenttia isyysvapaata käyttäneistä isistä käyttää vapaan täysimääräisesti.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan perhevapaiden jakautumista lapsiperheissä hyödyntäen sekä rekisteri- että kyselyaineistoja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on isien perhevapaiden käyttö ja käytön esteet sekä näihin yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelu. Tarkasteluja kohdennetaan lisäksi erilaisiin perhemuotoihin, kuten samaa sukupuolta oleviin perheisiin ja eroperheisiin. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on elokuussa 2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen jälkeen tapahtuvat muutokset isien osallistumisessa perhevapaiden käyttöön. Hankkeessa selvitetään lisäksi kyselyaineiston avulla, miten isien elämänarvot, asenteet ja käsitykset sukupuolirooleista ovat yhteydessä isien vanhempainvapaiden käyttöön ja aikomuksiin käyttää vanhempainvapaita. Näkyykö isyydessä tapahtunut muutos asenteiden ja perhevapaiden käytön välisessä yhteydessä?

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.12.2021–31.12.2025