Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kokeiluista tietoa päätöksenteon tueksi

Julkaistu 1.4.2018Päivitetty 7.3.2024

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokeilujen avulla tietoa päätöksenteon tueksi ja kehittää kokeiluosaamista Kelan tutkimuksessa. Hankkeessa toteutetaan informaatiokokeilu isien perhevapaista. Informaatiokokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko pienten lasten isille suunnatulla, kohdennetulla informaatiolla vaikuttaa isän vanhempainvapaiden käyttöön. Informaatiokokeilu kohdistetaan isille ja heidät satunnaistetaan kahteen ryhmään: lisäinformaatiota saaviin ja verrokkiryhmään. Isille annettava lisäinformaatio pitää sisällään mm. yleistietoa perhevapaista sekä esimerkkejä erilaisista perhevapaaratkaisuista. Lisäinformaation vaikutusta isyys- ja vanhempainvapaiden käyttöön tarkastellaan Kelan rekisteritietojen avulla.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.4.2018–31.12.2024

Hankkeen tuloksia

Yhteistyötaho