Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Uudet avohoidon syöpälääkkeet: Korvattavuus ja käyttöönotto 

Julkaistu 1.1.2021Päivitetty 19.1.2024

Uudet syöpälääkkeet ovat yksi keskeisimmistä lääkeinnovaatioiden ryhmistä. Uusille syöpälääkkeille tyypillistä on kohdentuminen hyvin kapeaan käyttöaiheeseen, toisaalta käyttöaiheiden laajennukset sekä yhä useammin lääkemuodon soveltuvuus avohoitoon. Avohoidon syöpälääkkeiden kustannukset ja osuus korvausmenoista ovat kasvaneet tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Suomesta on toistaiseksi niukasti tietoa uusien avohoidon syöpälääkkeiden käyttöönotosta. 

Tämän kolmesta osatutkimuksesta koostuvan tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa uusien avohoidon syöpälääkkeiden korvattavaksi tulosta, käyttöaiheiden laajennusten vaikutuksista niiden käyttöön ja kustannuksiin sekä toisaalta hoidon toteutumisesta käytännössä.

Ensimmäinen osatutkimus selvittää kaikissa Pohjoismaissa uusien avohoidon syöpälääkkeiden käyttöönottoa sekä niille tehtyjen riskinjakosopimusten määrää ja tyyppiä kyselytutkimuksena.

Toinen osatutkimus selvittää uusien syöpälääkkeiden käyttöaiheiden laajennuksia ja niiden taustalla olevan tutkimusnäytön laatua. Osatutkimuksessa tarkastellaan myös uusien syöpälääkkeiden korvattavuuden laajennusten vaikutusta niiden käyttöön ja kustannuksiin.

Kolmas osatutkimus on rekisteritutkimus, jossa tarkastellaan uusien avohoidon syöpälääkkeiden käyttöönottoa, elinkaaren hallintaa ja lääkehoidon toteutusta. Osatutkimus linkittyy myös laajempaa Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä -tutkimuskokonaisuutta. Koko tutkimushanke linkittyy myös uusien kalliiden syöpälääkkeiden alueellista käyttöä ja käyttöönottoa tarkastelevaan tutkimushankkeeseen.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2021–31.12.2026

Hankkeen tuloksia

Tietosuojaseloste