Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lääkkeiden erityiskorvausoikeuden myönnöt ja hylkäykset sekä myöhempi lääkekäyttö

Julkaistu 15.3.2024Päivitetty 12.6.2024

Asiakkaan on mahdollista saada erityiskorvausoikeudella peruskorvausta korkeampi korvaus tietyistä vaikeiden ja pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetuista lääkehoidoista. Tätä oikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla Kelasta. Erityiskorvausoikeus pienentää asiakkaalle lääkehoidosta syntyvää maksurasitusta. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että asiakkaan maksuosuudella on merkitystä lääkkeiden kulutukseen. Myös asiakkaan sosioekonomisen aseman on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä hoitoon sitoutumiseen.

Tässä rekisteritutkimuksessa tarkastellaan lääkekorvausoikeuden myöntöjä ja hylkäyksiä sekä niiden yhteyttä myöhempään lääkekäyttöön ja lääkehoidon kustannuksiin. Lisäksi tarkastellaan päätöksiin liittyviä alueellisia eroja sekä sosioekonomisten ja demografisten tekijöiden vaikutusta erityiskorvausoikeuspäätöstä seuraavaan lääkekäyttöön ja sen kustannuksiin. Tutkimuksessa hyödynnetään Kelan erityiskorvausoikeusrekisteriä, lääkkeiden korvausoikeuksien ratkaisujen rekisteriä, sairausvakuutuksesta korvattavien lääkkeiden rekisteriä sekä tulorekisteriä. Aineiston analyyseissä käytetään soveltuvia tilastollisia ja ekonometrisiä menetelmiä. Hankkeen tulokset on tarkoitus julkaista kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä. Tutkimus tuottaa tietoa Kelan asiakkuuksista ja lääkekorvausjärjestelmän vaikutuksista asiakkaiden lääkkeiden käyttöön, kustannuksiin ja korvauksiin.

Tutkijat

Hankkeen kesto

15.3.2024–31.12.2025

Tietosuojaseloste

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin