Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Naisen eläke-euro on 74 senttiä

Julkaistu 25.2.2015

Eläkkeet herättävät tunteita. Etenkin suuret eläkkeet herättävät suuria tunteita. Tunteet purkautuvat vaatimuksiksi leikata huippueläkkeitä ja tasoittaa eläkeläisten välisiä tuloeroja. Onhan Suomi niitä harvoja maita, joissa eläkekattoa ei ole. Kansainvälisten vertailujen mukaan eläkeläisten väliset tuloerot eivät Suomessa kuitenkaan ole EU-maitten suurimpia, jos kohta eivät kaikkein pienimpiäkään. Eläkeläisten väliset tuloerot ovat samaa tasoa aktiivi-ikäisten välisten tuloerojen kanssa. Eläke-erot heijastavat siis melko hyvin työaikaisia tuloeroja. Naisten euron sanotaan olevan 80 senttiä. Koska eläkkeen suuruus riippuu palkan lisäksi myös työhistoriasta, naisen eläke-euro ei välttämättä ole 80 senttiä.

EU tekee aika-ajoin maa-arvioita, joissa profiloidaan kaikkien jäsenmaitten sosiaalipolitiikan tilaa, aikaansaannoksia ja kurkistetaanpa tulevaisuuteenkin. Näihin maakatsauksiin – joiden tekemiseen minulla oli viime vuonna mahdollisuus osallistua – luodataan myös eläkkeitten riittävyyttä (joista kirjoitin edellisessä blogissani) ja jakaantumista. Tällä hetkellä erityisen arvioinnin kohteena on eläkkeitten sukupuolittainen jakaantuminen EU-maissa.

Naisen eläke-euro on Tanskassa 93 ja Ruotsissa 69 senttiä

EU-tilastojen mukaan 65–79-vuotiaan suomalaisen keskimääräinen eläke on 1 885 euroa ja naisen 1 392 euroa kuukaudessa¹. Naisen eläke on siis 74 senttiä. Onko tämä sitten paljon vaiko vähän? Vertailu muihin maihin antaa perspektiiviä.

Euroopassa (Norja ja Sveitsi ovat mukana laskelmissa) keskimääräinen kuukausieläke on 1 530 euroa miehillä ja 915 euroa naisilla. Eurooppalaisen naisen eläke on siis vain 60 senttiä. Korkeimmat euromääräiset miesten eläkkeet löytyvät Luxembourgista (3 970 € miehillä ja 2 164 € naisilla) ja Sveitsistä (3 278 € ja 2 141 €). Sveitsissä ja Luxemburgissa naisten eläke jää tuntuvasti miesten eläkkeistä jälkeen.

Virossa naisten eläke-euro on peräti 95 senttiä, mikä on koko Euroopan korkein. Vastaavasti eteläisen naapurimme eläketaso on 330 euron tietämissä. Naisten eläke-euro on 80–90 senttiä lähestulkoon kaikissa entisissä sosialistimaissa. Tilanne johtuu siitä, että eläkkeet kaiken kaikkiaan ovat hyvin pieniä (alle 500 euroa) maksettiinpa niitä sitten miehille tai naisille. Jos entiset itä-blokin maat jätetään pois vertailusta vain Tanskassa miesten (2 120 €) ja naisten (1 982 €) välinen ero on pienempi kuin Suomessa. Tanskassa naisen eläke-euro on 93 ja Ruotsissa 69 senttiä.

EU:n laskelmien mukaan sukupuolten väliset tuloerot ovat eläkeläisten keskuudessa vähän (4 %-yksikköä) suuremmat kuin työikäisessä väestössä. Suuria eroja sen sijaan löytyy Luxembourgista (35), Hollannista (26) ja Ruotsista (17 %-yksikköä). Eläkeläisten sukupuolittaiset tuloerot ovat aktiivi-ikäisten eroja selvästi pienemmät entisissä sosialistimaissa huonoista eläkkeistä johtuen ja Tanskassa (15 %-yksikköä) korkeahkosta kansaneläkkeestä johtuen.

Keskimäärin 74 senttiä – paljon vai vähän?

Suomen tilanne muuttuu jonkin verran, jos tarkastelua eriytetään koulutusryhmiin. Pelkän perusasteen suorittaneitten naisten eläke-euro on 82 senttiä, toisen asteen suorittaneitten 79 senttiä ja kolmannen asteen suorittaneitten 67 senttiä. Toisin sanoen naisten eläke-euro heikkenee, kun siirrytään korkeammin koulutettujen naisten ryhmään.

Suomalaisen naisen eläke-euro on 74 senttiä. Suomalaiset erot ovat siis eurooppalaisessa valossa varsin maltillisia. Kokonaan toinen asia taas on se, missä määrin tilannetta voidaan ja on syytä pitää maltillisena muista syistä.

Olli Kangas
tutkimusjohtaja, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi

¹Tilasto Suomen eläkkeensaajista kertoo, että vuonna 2013 vanhuuseläkettä saavien miesten eläke oli 460 euroa suurempi kuin naisten eläke. Vanhuuseläkeläismiesten keskimääräinen oli 1 895 ja naisten 1 435 euroa kuukaudessa. Naisten eläke olisi siis 76 senttiä. Ero EU-tilastoon johtuu siitä, että suomalaiset tilastotiedot ovat vuoden 2013 lopusta, EU:n tiedot ovat vuotta vanhempia ja niissä rajoitutaan 6579-vuotiaitten ikäryhmään.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin