Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Korona kasvatti Kelan etuusmenoja

Julkaistu 29.6.2021

Koronapandemia lisäsi sosiaaliturvan tarvetta. Kela maksoi sosiaaliturvaetuuksia 15,8 miljardia euroa vuonna 2020. Summa on noin 0,9 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2019. Tarkastelemme tässä blogissa muutamien toimeentuloa turvaavien etuuksien menojen kehitystä.

Koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset kasvattivat nopeasti työttömyyttä keväällä 2020, pääosin työntekijöiden lomautusten takia. Lomautukset ja työttömyyden kasvu kasvattivat huomattavasti työttömyysturvan saajien määrää. Vuonna 2020 työttömän perusturvan saajia (ilman yrittäjien työmarkkinatuen saajia) oli 11 prosenttia ja ansioturvan saajia jopa 83 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019(Avautuu uuteen välilehteen).

Kasvanut saajien määrä lisäsi etuuksien kustannuksia

Vuonna 2019 Kelan työttömyysturvaetuuksia maksettiin 1,87 miljardia euroa ja vuonna 2020 2,26 miljardia euroa. Ilman yrittäjien työmarkkinatukea Kelan työttömyysturvaa maksettiin hieman alle 2,1 miljardia eroa eli menot kasvoivat noin 12 prosentilla (Kuvio 1).

Yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen saajamäärät kasvoivat noin viisi prosenttia, minkä myötä myös etuusmenot kasvoivat hieman. Yleistä asumistukea maksettiin 1,49 miljardia euroa vuonna 2019 ja 1,57 miljardia euroa vuonna 2020.

Perustoimeentulotukea maksettiin 698 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 784 miljoonaa euroa vuonna 2020. Summasta 50 miljoonaa euroa oli väliaikaisen epidemiakorvauksen kustannusta, joten varsinaista perustoimeentulotukea maksettiin 734 miljoonaa euroa (Kuvio 1).

Sairauspäivärahaa maksettiin vuonna 2020 hieman vähemmän kuin vuonna 2019, noin 818 miljoonaa euroa. Myös sairauspäivärahan saajien määrä pienentyi(Avautuu uuteen välilehteen).

Graafi: Maksetut etuudet 2019-2020. Työttömyysturvan menot kasvoivat eniten vuosien 2019-2020 välillä.
 

Kuvio 1. Työttömyysturvan menot kasvoivat eniten

Tartuntatautipäivärahan käyttö lisääntyi koronapandemian aikana

Sosiaaliturvajärjestelmä on pystynyt vastaamaan pandemiasta seuranneisiin tarpeisiin hyvin. Aiemmin vähäisellä käytöllä ollut tartuntatautipäiväraha on turvannut toimeentulon työssäkäyville ja yrittäjänä toimiville ihmisille tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämän karanteenin ajalta. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltajalle aiheutuu sen vuoksi ansionmenetystä.

Vuonna 2020 tartuntatautipäivärahaa maksettiin 27 miljoonaa euroa. Tartuntatautipäivärahan tarve on kasvanut edelleen vuonna 2021 ja tammi–toukokuun aikana sitä maksettiin noin 60 miljoonaa euroa. (Kuvio 2)

Kuvaaja, jonka otsikko on Tartuntatautipäivärahan käyttö lisääntyi: maksetut tartuntatautipäivärahat, 2019–2021. Tartuntatautipäivärahan menot kasvoivat vuoden 2019 noin 1 miljoonasta vuoden 2020 20 miljoonaan ja vuoden 2021 60 miljoonaan.

Kuvio 2. Tartuntatautipäivärahan käyttö lisääntyi

Sosiaaliturvaan tehtiin nopeita muutoksia

Keväällä 2020 käytössä ollutta uutta etuutta, väliaikaista epidemiatukea palkattomiin poissaoloihin maksettiin 1,6 miljoonaa. Tukea saattoivat saada vanhemmat, jotka epidemian vuoksi hoitivat lastaan kotona ja joutuivat siksi ottamaan palkatonta vapaata työstään. Myös henkilöt, jotka saapuivat ulkomailta Suomeen ja jotka ohjattiin karanteeninomaisiin oloihin, saattoivat saada tukea. Väliaikaisen epidemiatuen käyttö jäi vähäiseksi.

Etuuksiin tehtiin myös muutoksia. Yrittäjät saivat poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti oikeuden työttömyysturvaan. Yrittäjien työmarkkinatukea maksettiin vuonna 2020 yhteensä 166 miljoonaa euroa (Kuvio 3). Yrittäjien työttömyysturvaoikeutta on jatkettu useamman kerran pandemian jatkuessa ja parhaillaan se on voimassa 30.9.2021 asti. Vuoden 2021 tammi–toukokuun aikana yrittäjien työmarkkinatukea maksettiin 86 miljoonaa euroa.

Perustoimeentulotukea sekä keväällä että syksyllä 2020 tarvinneille henkilöille ja heidän perheilleen maksettiin lisäksi 75€/henkilö/kk-suuruista väliaikaista epidemiakorvausta syksyllä 2020(Avautuu uuteen välilehteen) neljän kuukauden ajalta. Korvauksen kustannukset olivat yhteensä 50 miljoonaa euroa (Kuvio 3).

Kuvaaja, jonka otsikko on Yrittäjien työmarkkinatuki uusista etuuksista laajimmin käytetty: maksetut etuudet, 2020–2021. Yrittäjien työmarkkinatukea maksettiin vuonna 2020 noin 165 miljoonaa, toimeentulotuen epidemiakorvausta noin 50 miljoonaa ja väliaikaista epidemiatukea noin miljoona euroa.

Kuvio 3. Yrittäjien työmarkkinatuki uusista etuuksista laajimmin käytetty

Uusien etuuksien osuus etuusmenojen kasvusta oli yli kolmannes

Yhteensä sairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa, Kelan työttömyysturvaa, yleistä asumistukea, perustoimeentulotukea ja väliaikaista epidemiatukea maksettiin 5,46 miljardia euroa vuonna 2020, mikä on 583 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Tästä vajaan 600 miljoonan euron menolisäyksestä valtaosa tuli etuuksien käytön kasvusta. Työttömyysturvaa maksettiin 229 miljoonaa euroa enemmän vuonna 2020 kuin vuonna 2019. Yleistä asumistukea maksettiin 76 miljoonaa euroa enemmän ja perustoimeentulotukea 36 miljoonaa euroa enemmän. Tartuntatautipäivärahan menot olivat 26 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhteensä näiden etuuksien menot kasvoivat 366 miljoonaa euroa.

Väliaikaista epidemiatukea, yrittäjien työmarkkinatukea ja toimeentulotuen epidemiakorvausta maksettiin yhteensä 217 miljoonaa euroa. Näiden uusien etuuksien osuus menojen kasvusta oli reilu kolmannes.

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö, Kela
Twitter: @SigneJauhiainen(Avautuu uuteen välilehteen)

Markus Kainu
tutkija, Kela
Twitter: @muuankarski(Avautuu uuteen välilehteen)

Tuija Korpela
tutkija, Kela

Sami Tuori
tilastoasiantuntija, Kela

Lisätietoa:

Blomgren J (2021): Sairauspoissaolot kääntyivät laskuun koronavuonna 2021(Avautuu uuteen välilehteen). Kelan Tutkimusblogi 13.1.2021.

Etuuksien hakemusten ja saajien määriä on ollut mahdollista seurata Kelan koronamittarit -sivustolta keväästä 2020 alkaen.

Jokela, M; Korpela, T; Kivipelto, M; Jauhiainen, S (2021): Toimeentulotuen saajamäärät kasvoivat vähän : koronaepidemia toi esiin järjestelmän joustavuuden(Avautuu uuteen välilehteen) Suomen sosiaalinen tila 2/2021, Tutkimuksesta tiiviisti 4/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Tilastokoosteesta Kelan hoitama sosiaaliturva.

Taskutilasto

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin