FPA:s faktaportalGå till innehållet

Antalet unga med sjukpension fortsatte att minska år 2022

Publicerad 28.8.2023Ändrad 28.8.2023

FPA följer kontinuerligt hur antalet unga med sjukpension och deras andel av befolkningen utvecklas. Antalet unga som har sjukpension har länge ökat, men år 2021 upphörde ökningen och antalet mottagare började minska. Den här utvecklingen fortsatte 2022.

I slutet av år 2022 fick sammanlagt 7 566 unga i åldern 16–24 år sjukpension eller tidsbundet rehabiliteringsstöd. Antalet utgör 1,37 procent av hela åldersgruppen. År 2021 var motsvarande antal 7 598 och andelen av befolkningen 1,39 procent. Antalet sjukpensionstagare under 35 år var 25 140 i slutet av 2022 (befolkningsandel 1,98 procent) och i slutet av 2021 var antalet 25 299 (befolkningsandel 2,01 procent).

– Vändningen nedåt syns särskilt i den yngsta åldersgruppen, dvs. bland 16–24-åringarna. Under de två senaste åren har det skett en minskning i antalet unga som får sjukpension på grund av förstämningssyndrom, schizofreni, neuroser och psykosomatiska sjukdomar, berättar statistikexpert Reeta Pösö från FPA.

Det är en viktig iakttagelse att antalet unga med sjukpension har minskat redan två år i rad. Oron för att unga ska marginaliseras och bli sjukpensionerade har legat bakom utvecklandet av och lagändringarna gällande den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. Sedan ingången av 2019 har unga vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt och som har behov av rehabilitering kunnat få NUOTTI-coachning och andra tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga genom en lättare ansökningsprocess än förut och utan att ha en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning.  

Det är viktigt att följa om utvecklingen i fråga om antalet unga med sjukpension fortsätter att gå i samma riktning.  
– I och med utvecklingen av den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga har allt fler unga med förhöjd risk att bli utan studieplats eller arbete fått tillgång till FPA:s rehabiliteringsförmåner. Det är i alla avseenden bättre om unga i stället för att sjukpensioneras kan få stöd genom rehabiliteringstjänster med låg tröskel, konstaterar Karoliina Koskenvuo, forskningschef vid FPA.
 

Diagramrubrik: Minskningen av antalet unga som fick förtidspension fortsatte under 2022. Figuren till vänster visar antalet unga i åldern 16-34 år som fick förtidspension från 2008 till 2022. 2021 vände antalet till en liten minskning, som fortsatte under 2022. Silloni-mottagarna var 0,6 % färre än föregående år. Diagrammet till höger visar på vilka grunder 16-34-åringar har fått förtidspension från 2008-2022. Den vanligaste och mest ökade orsaken är intellektuell funktionsnedsättning.
 

Intellektuell funktionsnedsättning den vanligaste orsaken till sjukpension bland unga

Unga personer får oftast sjukpension på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99). Särskilt bland de allra yngsta, dvs. 16–24-åringarna, är den vanligaste orsaken till sjukpension en intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning), som hör till sjukdomsgruppen psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. I fjol fick sammanlagt 3 473 unga under 25 år sjukpension på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. 

I åldern 30–40 år blir depression en vanligare orsak till sjukpension. År 2022 fick sammanlagt 3 033 personer i åldern 25–34 år sjukpension på grund av förstämningssyndrom. Av dem fick 2 255 personer sjukpension på grund av depression (F32–F33). 

Mer information

Karoliina Koskenvuo
forskningschef, Kela
karoliina.koskenvuo@kela.fi
tel. 020 634 1355

Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden nuorten määrä kääntyi vuonna 2021 laskuun ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen (på finska)

Tietopaketti: nuorten ammatillinen kuntoutus

Mielenterveyden häiriöt vievät yhä useamman nuoren pois työelämästä (pä finska)

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn