FPA:s faktaportalGå till innehållet

Undersökning om distansrehabiliteringens effekter och genomslag

Publicerad 1.1.2022Ändrad 18.4.2024

FPA:s distansrehabilitering undersöks i ett forskningsprojekt som granskar både implementeringen och effekterna och som ingår i två större forskningshelheter (projektet Muutos III och forskningsprogrammet kring rehabiliteringens effekter).

Verkställigheten och genomförandet av distansrehabiliteringen samt interventionsinnehållen studeras inom ramen för forskningsprojektet Muutos III. Undersökningen är en utvärderande implementeringsstudie och den inriktas på verkställigheten av distansrehabilitering, intervention och utvärdering av effekterna. Information samlas in genom elektroniska enkäter för klienterna och serviceproducenterna i olika skeden av rehabiliteringen.

Undersökningen om distansrehabiliteringens effekter inriktas på följande rehabiliteringsformer/servicebeskrivningar för FPA:s rehabiliteringstjänster som togs i bruk 2021 och som kombinerar rehabilitering på plats och distansrehabilitering:

  1. Rehabiliteringskurs för närståendevårdare 2021 
  2. ITU-rehabiliteringskurs för unga 2021 
  3. Anpassningsträningskurs för vuxna med diabetes typ 1 2021
  4. Anpassningsträningskurs för unga med diabetes typ 1 2021
  5. Anpassningsträningskurs för personer med metabolt syndrom (MBS) och diabetes typ 2 2021

Undersökningen av distansrehabiliteringens effekter är den första delstudien i forskningsprogrammet kring rehabiliteringens effekter, som inleddes i början av 2022. I den här delstudien granskas effekterna av deltagandet i FPA:s förnyade rehabiliteringskurs för närståendevårdare. Effekterna studeras med hjälp av flera validerade indikatorer för sinnesstämning, livskvalitet, kvalitet på och belastning av närståendevården samt funktionsförmåga. Den primära målgruppen är personer som deltagit i rehabiliteringskursen för närståendevårdare under 2022. De effekter som rapporteras av dessa personer jämförs med de effekter som rapporteras av kontrollgrupperna. Kontrollgrupperna är

  1. personer som deltar i MTLH:s understödda semestrar för närståendevårdare
  2. personer som deltar i FPA:s parkurser i form av slutenvård för närståendevårdare

Forskare

Projektperiod

1.1.2022–31.12.2024

Resultat av projektet

Publikationer

Blogginlägg

Samarbetspartner

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn