FPA:s faktaportalGå till innehållet

Konsolidering, inlärning och spridningseffekter i upphandlingen av rehabilitering (KILPA3)

Publicerad 1.7.2022Ändrad 8.3.2024

Forskningsprojektet är uppdelat på tre delstudier som granskar tre faktorer som kraftigt påverkar terapimarknaden i Finland. För det första pågår en kraftig koncentration till stora nationella företag på terapimarknaden. Denna trend kan ha konsekvenser för såväl FPA:s upphandling som klienterna. Syftet med undersökningen är att utreda hur koncentrationen har påverkat priserna och tillgången till tjänsterna.

För det andra har FPA effektiviserat sin upphandlingspraxis i den senaste tidens upphandlingar, vilket särskilt ökat priskonkurrensen mellan producenterna. Det tar dock tid att ta till sig stora förändringar i upphandlingssättet. I undersökningen granskas hur snabbt producenterna lär sig förändringarna i upphandlingssätten och hur det återspeglas i deras prissättning och kvalitetsinvesteringar.

För det tredje finansieras och ordnas terapitjänster förutom av FPA också av kommunerna. Kommunernas och FPA:s upphandlingar ordnas ofta under olika år och i upphandlingarna används olika praxis, vilket påverkar funktionaliteten på båda marknaderna. I undersökningen granskas serviceproducenternas verksamhet och prissättning i FPA:s och kommunernas upphandling.

Forskare

Projektperiod

1.7.2022–31.12.2024

Samarbetspartner

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn