Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Näin haet tutkimusrahoitusta

Julkaistu 8.4.2022

Tutkimusrahoitusta haetaan rahoitushakemuslomakkeella. Lomakkeeseen liitetään erillinen, enintään 10-sivuinen tutkimussuunnitelma ja vastuututkijan ja muiden hankkeessa keskeisessä roolissa olevien ansioluettelo. Tutkimussuunnitelma voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Rahoitushakemus toimitetaan PDF-tiedostona ja muut dokumentit (tutkimussuunnitelma, ansioluettelot ja muut liitteet) erillisenä yhtenä pdf-tiedostona, sähköpostitse Kelan kirjaamoon. Puutteellisesti täytettyjä tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

KKRL Rahoitushakemuslomake (pdf)

  • Täytä ja tallenna rahoitushakemus
  • Jos tutkimuksen suorittaminen edellyttää tutkimuksen suorittavassa organisaatiossa johtoryhmän, esimiehen tai vastaavan päätöstä, kirjataan päätöksen tiedot lomakkeen kohtaan 12 (tutkimuslupa).
  • Jos tutkimus edellyttää lupaa rekisteriaineistojen tai muiden tutkimusaineistojen käyttöön ja luvat ovat jo olemassa (lomakkeen kohta 13), ne on liitettävä hakemukseen. Jos tutkimuksessa käytetään Kelan rekisteritietoja, tulee tutkimusryhmällä olla tietolupa näiden tietojen poimintaan ja käyttöön.   
  • Jos tutkimuksen tekeminen edellyttää tutkimuseettistä ennakkoarviointia, kirjataan tiedot tutkimuseettisen toimikunnan lausunnosta lomakkeen kohtaan 14 ja lausunto liitetään hakemukseen. Mikäli lausuntoa ei ole, tulee sen puuttuminen perustella (kohta 14). Jos kysely- tai haastattelututkimuksen otos poimitaan Kelan tiedoista, on pyydettävä ensin lausunto Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta. 
  • Tallenna muut dokumentit (tutkimus- ja rahoitussuunnitelma, ansioluettelot ja muut liitteet) yhdeksi pdf-tiedostoksi. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelman enimmäispituus on 10 sivua. Lisäksi toimitetaan vastuututkijan ja muiden hankkeessa keskeisessä roolissa olevien ansioluettelo sekä tarvittaessa julkaisuluettelo. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.
  • Lähetä rahoitushakemus ja muut liitteet -tiedosto Kelan kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@kela.fi).

Rahoitusta voi hakea, vaikka kaikkia lupia tai lausuntoja ei ole vielä saatu. Ne on kuitenkin toimitettava Kelaan ennen kuin sopimus myönnettävästä rahoituksesta voidaan allekirjoittaa.

Tutkimushankkeissa tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita (tenk.fi) ja muita hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Ehtona myönteiselle rahoituspäätökselle on eettisten asioiden asianmukainen käsittely.

Pdf-lomakkeiden käyttö edellyttää uusinta Adobe Reader -ohjelmaa. Uusinta versiota käyttämällä varmistat, että lomakkeiden toiminnallisuudet toimivat virheettömästi. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta (adobe.com).

Pdf-lomakkeen voi myös tallentaa omalle tietokoneelle. Käytä sekä tallentamiseen että lomakkeen tulostamiseen Adobe Readerin omia painikkeita.

Lisätietoja: KKRL-tutkimus@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin