Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Julkaistu 19.4.2022

Kelan tutkimusorganisaatio on sitoutunut noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa ohjeistusta ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista (pdf). Kelan tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on pyynnöstä arvioida ihmiseen kohdistuvien tutkimushankkeiden eettisyyttä sekä antaa niistä lausuntoja. Toimikunta ei arvioi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) soveltamisalaan kuuluvia tutkimushankkeita. Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa, eikä toimikunnan tehtäviin ei kuulu varsinaisen luvan myöntäminen tutkimuksen tekemiseen.

Milloin haetaan lausuntoa Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta?

Tutkijan tulee perehtyä TENKin laatimiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin (pdf), arvioida suunnitellun tutkimuksensa eettisen ennakkoarvioinnin tarve, ja pyytää tarvittaessa lausuntoa eettiseltä toimikunnalta. Jos tutkimushankkeeseen sisältyy erillisiä osahankkeita, tulee eettinen ennakkoarvio pyytää kullekin osahankkeelle erikseen.

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa myös silloin, kun tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai tutkimustuloksia on suunniteltu julkaistavan eettistä ennakkoarviointia edellyttävässä tiedelehdessä. Toimikunta voi käsitellä myös tutkimusprosessin aikana ilmeneviä erityisiä eettisiä ongelmia.

Milloin Kelan tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvita?

Kelan tutkimuseettisen toimikunnan eettistä lausuntoa ei yleensä tarvita, kun

 • tutkimuksessa käytetään pelkästään rekisteritietoa eivätkä muut syyt sitä edellytä
 • tutkimushanke on käsitelty jossakin muussa eettisessä toimielimessä eikä mikään taho erikseen edellytä käsittelyä myös Kelan tutkimuseettisessä toimikunnassa
 • kun kyseessä on perustutkinnon opinnäytetyö eivätkä muut erityiset syyt sitä edellytä (esim. Kela tietojen luovuttajana. Tällöin opinnäytetyön tekijä hakee lausuntoa yhdessä ohjaajansa kanssa).

Kelan tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpano

Toimikunnan kokoonpano 1.1.2022–31.12.2024.

 • puheenjohtaja, erikoistutkija Saija Karinkanta, Kela
 • ryhmäpäällikkö Marjut Frantsi-Lankia, Kela
 • juristi Anna Hernberg, Kela
 • erikoistutkija Eveliina Korkiakangas, TTL
 • tutkimuspäällikkö Hannamaria Kuusio, THL
 • tutkija Mikko Nurminen, Kela
 • juristi Tarja Pollari, Kela, vv.
 • varapuheenjohtaja, erikoistutkija Miia Saarikallio-Torp, Kela
 • erikoistutkija Ella Sihvonen, Kela
 • tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, Kela
 • erikoistutkija Päivi Tillman, Kela
 • vanhempi tutkija Elina Weiste, TTL, vv.
 • sihteeri, erikoissuunnittelija Seita Laaksoviita, Kela

Näin haet lausuntoa Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta

Lisätietoja: kela.tutkimuseettinen.tmk@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin