Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tietoluvat ja tietoaineistot

Kelan rekisteritietoja voidaan luovuttaa muun muassa tieteelliseen tutkimukseen sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevan lain (toisiolaki, 552/2019) mukaisesti. Tietojen käyttöön tarvitaan lupa. Tältä sivulta löydät ohjeet tietolupien ja -aineistojen pyytämiseen.

Findatasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavat luvat ja toimittaa pyydetyt aineistot, jos

  • lupahakemus koskee usean toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tietoja
  • rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä
  • kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista.

Jos haluat varmistaa Kelan rekisteritietojen poimintojen toteutettavuuden ennen kuin lähetät tietolupahakemuksen Findataan, täytä Findatan poimintakuvauslomake (findata.fi) ja lähetä se Kelaan Word-muodossa osoitteella tietoaineistot@kela.fi.

Jos pyydät toteutettavuusarviota Kelan eri rekistereistä (etuusrekisteri, Reseptikeskus tai Potilastiedon arkisto PTA) poimittavista aineistoista, täytä ja lähetä jokaisesta erillinen poimintakuvauslomake. Lue lisää Findatan sivuilta (findata.fi/palvelut).

Kelasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Kela vastaa tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavista luvista ja aineistoista silloin, kun tutkimushankkeessa käytetään toisiolain alaisista tiedoista vain Kelan etuusrekisterin tietoja.

Näin haet tietolupaa Kelasta

Kela toimittaa toisiolain mukaisesti aineistot ainoastaan auditoituun tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri (valvira.fi)

Lisätietoja saat Kelan tietoaineistopalvelusta:

Kelan tilastotietojen käytöstä katso Tilastotietopalvelu.

Lakiin perustuva tiedonsaantioikeus

Kela voi luovuttaa tietoa organisaatioille, joilla on niiden toimintaa ohjaavan lainsäädännön nojalla oikeus saada Kelan etuustietoja.

Näin tilaat

  • Täytä tilauslomake (Word). Kirjaa lomakkeelle tiedon luovutusperuste (laki ja lainkohta, joihin tiedonsaantioikeus perustuu) ja kuvaus aineistopyynnöstä.
  • Toimita tilauslomake sähköisesti Kelaan osoitteeseen tietoaineistot@kela.fi.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin