Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tietoluvat ja tietoaineistot

Kelan rekisteritietoja voidaan luovuttaa muun muassa tieteelliseen tutkimukseen sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevan lain (toisiolaki, 552/2019) mukaisesti. Tietojen käyttöön tarvitaan lupa. Tältä sivulta löydät ohjeet tietolupien ja -aineistojen pyytämiseen.

Findatasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavat luvat ja toimittaa pyydetyt aineistot, jos

  • lupahakemus koskee usean toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tietoja
  • rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä
  • kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista.

Jos haluat varmistaa Kelan rekisteritietojen poimintojen toteutettavuuden ennen kuin lähetät tietolupahakemuksen Findataan, täytä Findatan poimintakuvauslomake (findata.fi) ja lähetä se Kelaan Word-muodossa osoitteella tietoaineistot@kela.fi.

Jos pyydät toteutettavuusarviota Kelan eri rekistereistä (etuusrekisteri, Reseptikeskus tai Potilastiedon arkisto PTA) poimittavista aineistoista, täytä ja lähetä jokaisesta erillinen poimintakuvauslomake. Lue lisää Findatan sivuilta (findata.fi/palvelut).

Kelasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Kela vastaa tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavista luvista ja aineistoista silloin, kun tutkimushankkeessa käytetään toisiolain alaisista tiedoista vain Kelan etuusrekisterin tietoja.

Näin haet tietolupaa Kelasta

Kela toimittaa toisiolain mukaisesti aineistot ainoastaan auditoituun tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri (valvira.fi)

Lisätietoja saat Kelan tietoaineistopalvelusta:

Kelan tilastotietojen käytöstä katso Tilastotietopalvelu.

Lakiin perustuva tiedonsaantioikeus

Kela voi luovuttaa tietoa organisaatioille, joilla on niiden toimintaa ohjaavan lainsäädännön nojalla oikeus saada Kelan etuustietoja.

Näin tilaat

  • Täytä tilauslomake (Word). Kirjaa lomakkeelle tiedon luovutusperuste (laki ja lainkohta, joihin tiedonsaantioikeus perustuu) ja kuvaus aineistopyynnöstä.
  • Toimita tilauslomake sähköisesti Tietoaineistopalvelulle osoitteeseen tietoaineistot@kela.fi.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä toisiolain alaisissa käyttötarkoituksissa

Kelan sosiaaliturvatietojen käsittelyn vastustaminen

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä toisiolain mukaisissa tarkoituksissa. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä Kelassa, Kela ei jatkossa luovuta Kelan sosiaaliturvan tietojasi luvansaajille eikä Findatalle. Jos tiedot on luovutettu ennen kuin olet vastustanut tietojesi käsittelyä, tietoja ei voida poistaa. Tietojen käsittelyn vastustaminen on voimassa toistaiseksi ja siitä päivästä lähtien, kun ilmoitus on rekisteröity.

Jos haluat käyttää vastustamisoikeuttasi, täytä Vastustamisoikeus-lomake. Lähetä täytetty lomake Kelaan käyttäen suojattua sähköpostia. Suojattuun sähköpostiin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnisteella, esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Lähetä suojattu sähköposti osoitteeseen tietoaineistot@kela.fi.

Jos sinulla on kysyttävää vastustamisoikeudesta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella tietoaineistot@kela.fi tai puhelimitse 050 476 2974.

Kanta-tietojen käsittelyn vastustaminen

Jos haluat kiellon koskevan myös Kelasta toisiolain mukaiseen käyttöön luovutettavia Kanta-tietoja, sinun täytyy tehdä vastustamisilmoitus Findataan. Kanta-tietojen lisäksi vastustamisilmoitus Findataan kattaa ne aineistot, joissa yhdistellään eri tahojen (esimerkiksi Kela ja THL) tietoja. Lisätietoja: findata.fi tai sähköpostitse info@findata.fi.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin