Siirry sisältöön

Työkyvyttömyyden muutokset 2000-luvulla

Julkaistu 1.2.2020Päivitetty 24.8.2023

Työkyvyttömyyden kehityksestä ja työkyvyttömyyteen yhteydessä olevista tekijöistä tarvitaan tuoretta tietoa. Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteistyöhankkeen tavoitteena on tuottaa väestöön yleistettävää tuoretta tietoa työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen, eläkkeelle siirtymisen ja eläkehylkäysten trendeistä sekä näitä ennustavista tekijöistä erityisesti etuusprosessien näkökulmasta. Tarkasteluja tehdään väestö- ja sairausryhmittäin. Erityisesti hankkeessa tarkastellaan työmarkkina-asemaa ja erilaisten sosiaaliturvaetuuksien käyttöä ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista ja sen jälkeen. Myös hylkäävät työkyvyttömyyseläkepäätökset otetaan huomioon.

Aineistona käytetään työikäistä väestöä koskevaa rekisteriaineistoa, joka sisältää tietoja mm. väestön sosiodemografisista taustatekijöistä, alkaneista eläkkeistä, sairauspäivärahakausista, kuntoutuksesta ja kuntoutusrahasta, lääkekorvauksista, työttömyydestä ja työurista.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.2.2020–31.12.2023

Hankkeen tuloksia

Yhteistyötaho