Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Hoitosuhteiden jatkuvuus yksityisissä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa

Julkaistu 1.1.2024Päivitetty 5.3.2024

Potilas-lääkärisuhteiden jatkuvuus on keskeinen hoidon laadun ulottuvuus, jonka on todettu olevan yhteydessä niin parempiin hoitotuloksiin kuin pienempiin kustannuksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hoitosuhteiden jatkuvuuden nykytila ja kehitys viimeisten 20 vuoden aikana yksityisissä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa sekä hoitosuhteiden jatkuvuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. Aineistona käytetään Kelan sairaanhoitokorvausrekisteriä. Sen tietojen perusteella lasketaan eri alojen lääkäri- ja hammaslääkäripalveluita käyttäneiden potilaiden keskimääräinen Continuity of Care Index (COCI) 2 vuoden jaksoilla vuosina 2003-2022. Regressioanalyysillä selvitetään iän, sukupuolen, etäkontaktien osuuden ja asuinpaikan yhteyttä hoidon jatkuvuuteen. Tulosten odotetaan tuovan uutta tietoa hoitosuhteiden jatkuvuudesta yksityisissä palveluissa, jota tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä Kelan sairaanhoitokorvausjärjestelmää.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2024–31.12.2024

Tietosuojaseloste