Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden muutoksen vaikutukset diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön

Julkaistu 1.10.2017Päivitetty 8.3.2024

Vuoden 2017 alussa tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuus siirrettiin ylemmästä 100 %:n korvaustason erityiskorvausluokasta alempaan 65 %:n erityiskorvausluokkaan. Tutkimuksessa selvitetään, miten diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden muutos on vaikuttanut tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden lääkekäyttöön. Lisäksi tarkastellaan, miten tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden toimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen osuus on kehittynyt vuoden 2017 muutoksen jälkeen ja poikkeaako tämä kehitys soveltuvien vertailuryhmien toimeentulotuesta maksettujen lääkehoitojen kehityksestä. Tutkimuksessa hyödynnetään Kelan rekisteritietoja vuosilta 2010-2022.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.10.2017–31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Yhteistyötaho

Hankkeen tuloksia

Hankkeessa tarkasteltiin vuonna 2017 alussa voidaan tulleen tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustason alentamisen vaikutuksia lääkkeiden käyttöön ja toimeentulotuen käyttöön rekisteriaineistoihin perustuen.

Hankkeen tulosten mukaan korvaustason alentaminen johti koko maan tasolla tyypin 2 diabeteslääkkeiden keskimääräisen kulutuksen vähenemiseen. Lisäksi toimeentulotuen maksusitoumuksen käyttö tyypin 2 diabeteslääkkeiden ostamisessa yleistyi. Korvaustason alentaminen ei koskenut insuliineja, ja ennen muutosta esitettiin myös huoli siitä, että tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustason alentaminen johtaisi potilaiden hoidon kannalta epätarkoituksenmukaiseen insuliinihoitoon siirtymiseen. Insuliinin keskimääräisessä kulutuksessa ei kuitenkaan tutkimuksen mukaan havaittu kasvua, eikä korvaustason muutoksen vaikutuksen insuliinihoidon aloittamiseen myöskään havaittu vaihtelevan potilaan tulotason mukaan.