Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Toimeentulo, lasten hoiva ja arjen järjestäminen eroperheissä - Vuoroasumishankkeen jatkohanke

Julkaistu 1.4.2023Päivitetty 15.3.2024

Tutkimushankkeessa tarkastellaan lapsen elatuksen ja hoivan järjestämistä vanhempien eron jälkeen, ja tähän yhteydessä olevia tekijöitä suomalaisissa eroperheissä. Tutkimme, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia lapsen elatuksen ja kustannusten jakamisella vanhempien kesken on vanhempien toimeentuloon, miten lasten asumisjärjestelyt ja erityisesti vuoroasuminen heijastuvat lapsen ja vanhempien hyvinvointiin ja missä määrin lapsen osallisuus toteutuu lapsen asumisjärjestelystä päätettäessä. Tarkastelemme myös vanhempien mielipiteitä ja tyytyväisyyttä elatus- ja asumisjärjestelyihin.

Tutkimuksessa hyödynnetään Kelan tutkimuksessa vuonna 2019 kerättyä valtakunnallista, erovanhemmille suunnattua kyselyä. Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 3 500 lähi- ja etävanhempaa. Kyselyaineistoon yhdistettiin Kelan etuusrekisteritietoja niiden vastaajien osalta, jotka antoivat tähän suostumuksensa. Hanke on jatkoa Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva -hankkeelle (Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva : Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:51).

Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Turun yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tulokset tarkentavat kuvaa lapsiperheiden ja erityisesti eroperheiden toimeentulon haasteista sekä auttavat kehittämään sosiaaliturvaa ja palveluja niin että ne ottavat paremmin huomioon erilaisia perhetilanteita.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.4.2023–30.6.2026

Hankkeen tuloksia

Yhteistyötahot