Siirry sisältöön

Rekisteröitymismenettelyn tutkimus (REKKU-tutkimus)

Julkaistu 11.10.2023Päivitetty 16.10.2023

Rekisteröitymismenettelyn tutkimuksessa (REKKU-tutkimus) selvitetään rekisteröitymismenettelyn kokeilun toimivuutta ja siihen valittujen, uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutuspalveluiden toimivuutta ja toimeenpanoa. Aineistot kerätään aikuisten sydänkuntoutuskurssilta ja Oma väylä -kuntoutuksesta. 

Tutkimuksessa on kolme osiota, joissa tarkastellaan aikuisten sydänkuntoutuskurssia, Oma väylä -kuntoutusta ja rekisteröitymismenettelyn toimivuutta. Kuntoutuspalveluiden tutkimuksessa arvioidaan, saako asiakas rekisteröitymismenettelyllä hankituilla palveluilla kuntoutusta, joka on palvelukuvausten ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta. Oma väylä -kuntoutuksen osalta tarkastellaan lisäksi muutosta, joka liittyy palvelun siirtymiseen kehittämisympäristöstä vakiintuneeseen palvelutuotantoon.

Tutkimuksen tekevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kelan tutkimus.

Tutkijat

Riitta Seppänen-Järvelä, vastuututkija
Maarit Karhula 
Hennariikka Heinijoki
Ismo Ukkola

Hankkeen kesto

1.1.2020–31.12.2023

Yhteistyötahot

Hankkeen tuloksia