Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Rekisteröitymismenettelyn tutkimus (REKKU-tutkimus)

Julkaistu 1.1.2020Päivitetty 8.3.2024

Rekisteröitymismenettelyn tutkimuksessa (REKKU-tutkimus) selvitetään rekisteröitymismenettelyn kokeilun toimivuutta ja siihen valittujen, uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutuspalveluiden toimivuutta ja toimeenpanoa. Aineistot kerätään aikuisten sydänkuntoutuskurssilta ja Oma väylä -kuntoutuksesta. 

Tutkimuksessa on kolme osiota, joissa tarkastellaan aikuisten sydänkuntoutuskurssia, Oma väylä -kuntoutusta ja rekisteröitymismenettelyn toimivuutta. Kuntoutuspalveluiden tutkimuksessa arvioidaan, saako asiakas rekisteröitymismenettelyllä hankituilla palveluilla kuntoutusta, joka on palvelukuvausten ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta. Oma väylä -kuntoutuksen osalta tarkastellaan lisäksi muutosta, joka liittyy palvelun siirtymiseen kehittämisympäristöstä vakiintuneeseen palvelutuotantoon.

Tutkimuksen tekevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kelan tutkimus.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2020–31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Yhteistyötahot

Hankkeen tuloksia

REKKU-tutkimuskokonaisuuteen (v 2020−2023) sisältyi kolme osatutkimusta, joissa selvitettiin Kelan kuntoutuksen rekisteröitymismenettelyn kokeilun toimivuutta ja siihen kuuluneiden uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutuspalveluiden toteutumista. Tutkittavia palveluita olivat aikuisten sydänkuntoutuskurssi ja nuorille suunnattu neuropsykiatrinen Oma väylä -kuntoutus. Kuntoutuksen toteutumista tarkasteltiin monimenetelmällisesti ja moninäkökulmaisesti asiakkaan, kuntoutuksen palveluntuottajan sekä kuntoutuksen järjestäjän eli Kelan näkökulmista. Tutkimuksen toteutti Kelan tutkimusyksikkö yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.