Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lapsiperheiden pienituloisuus ja sosiaaliturvaetuudet (Lapsoset)

Julkaistu 1.3.2023Päivitetty 2.6.2023

Kansallisen Lapsistrategian mukaan lapsiperheköyhyyden torjuminen ja riittävän toimeentulon turvaaminen lapsiperheille on keskeinen osatekijä lapsen oikeuksien toteutumisessa. Sosiaaliturvan tehtävänä on turvata toimeentulo erilaisten riskien sattuessa. Sosiaaliturvaetuudet parantavat heikoimmin toimeentulevien ryhmien asemaa, mutta eivät kaikilta osin huomioi perheiden monimuotoisuutta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa lapsiperheiden toimeentulosta ja tuoda esille vaihtoehtoja, miten pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voitaisiin edelleen parantaa.

Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva pienituloisten lapsiperheiden toimeentulosta, lapsiperheiden käyttämistä etuuksista ja eri etuuksien köyhyyttä vähentävästä vaikutuksesta. Selvitämme pienten lasten vanhempien työnteon kannustimia sekä elatusvelvollisuutta ja vuoroasumista. Tutkimus kokoaa yhteen aiempaa tutkimuskirjallisuutta ja tuottaa uutta tietoa, miten sosiaalisten riskien aktualisoitumista lapsiperheköyhyydeksi voidaa ehkäistä. Tutkimuksessa aineistona ovat monipuoliset rekisteriaineistot ja laadullinen haastatteluaineisto. Mikrosimulointi on hankkeessa keskeinen työkalu nykytilanteen kuvaamisessa ja sosiaaliturvan muutosehdotusten arvioinnissa. Tutkimuksen tulosten perusteella teemme ehdotuksia pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.3.2023–30.9.2024

Yhteistyötahot