Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sosiaalibarometri 2023

Julkaistu 1.1.2023Päivitetty 7.3.2024

Sosiaalibarometri on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n vuotuinen ajankohtaisselvitys, jossa tarkastellaan hyvinvoinnin, palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia.

Sosiaalibarometrin tavoitteena on nostaa ajankohtaiset havainnot ja arviot yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun ja palvelujärjestelmän kehittämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteina on tukea tuotetulla tiedolla eri hyvinvointipalveluista vastaavien tahojen yhteistoiminnan vahvistumista.

Tutkimusaineisto kerätään sähköisillä kyselyillä ja analysoidaan käyttäen kvantitatiivisia menetelmiä. Vastaukset kootaan Kelan vastaajien ohella TE-palveluista ja sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kelasta vastaajina ovat esim. asiakkuus- ja etuuspalvelujen tulosyksiköiden johtajat, yksikön päälliköt, keskuksen päälliköt ja ryhmäpäälliköt sekä otos esim. ratkaisuasiantuntijoista ja palveluneuvojista.

Tämän vuoden pääteemaksi on valittu ennakko-odotukset/näkymät Kelan ja hyvinvointialueiden yhteisistä asiakkaista. Muita teemoja, joita Sosiaalibarometrissä tullaan käsittelemään, ovat kriisien vaikutukset (esim. energiakriisi), työvoiman riittävyys ja luottamus. Lisäksi kysymyspatteristoon sisältyy yhteisiä kysymyksiä kaikille organisaatioille Kelan lisäksi. Yhteisiä kysymyksiä ovat mm. työnteon kannusteet, asiakasprosessit eri toimijoiden yhteistyössä, monialaiseen palveluun liittyvät kysymykset, henkilöstön osaaminen ja haasteet, resilienssi ja arvio väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteesta.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2023–30.6.2023 Hanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksia

Yhteistyötahot