Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lapsiperhehanke – perhevapaareformit, vanhempien valinnat ja sukupuolten tasa-arvo (LAPE II)

Julkaistu 1.1.2018Päivitetty 7.3.2024

Lapsiperhehanke (LAPE II) tuottaa tutkimustietoa perhepolitiikan vaikuttavuudesta, sukupuolten tasa-arvosta sekä lapsiperheiden asemasta.

Hanke koostuu useammasta osahankkeesta, joissa tarkastellaan mm. kotihoidon tuen vaikutuksia äitien työllisyyteen, työmarkkina-asemaan ja puolisoiden välisiin tuloeroihin, isien perhevapaiden käytön vaikutuksia työmarkkina-asemaan ja ansiotuloihin. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan perhevapaiden käytön yhteyttä lasten ja vanhempien myöhempään hyvinvointiin.  Tutkimusaineiston tietosisältö on suunniteltu siten, että sen avulla voidaan tutkia sekä aikaisemmin vähemmälle huomiolle jääneitä pieniä lapsiperheryhmiä, että toteuttaa perhepoliittisten reformien arviointia.

Tutkimusaineiston muodostavat vuosina 1995–2017 syntyneiden lasten äidit ja heidän perheensä. Rekisteriaineiston tietosisältö koostuu Kelan etuuksista ja etuusjaksoista sekä Tilastokeskuksen työssäkäynti-, verotus- ja väestötietoaineistoista. Tutkimusaineiston kattama aikaväli sisältää keskeiset 2000-luvun alun vanhempainrahauudistukset sekä 2010-luvulla toteutetut reformit. Paneeliasetelman avulla 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa syntyneiden lasten perheitä voidaan seurata pisimmillään lapsen syntymästä 17 vuotta eteenpäin.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2018–31.12.2024

Hankkeen tuloksia