Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lastenhoitojärjestelyt helsinkiläisissä lapsiperheissä (HELA) 

Julkaistu 1.4.2020Päivitetty 7.3.2024

Hankkeessa selvitetään lapsiperheiden lastenhoitovalintoja erilaisissa perheissä ja perhetilanteissa sekä elämäntilanteiden muuttuessa. Hankkeessa tarkastellaan sosioekonomisia eroja pienten lasten hoidon järjestelyissä sekä politiikkamuutosten yhteyttä hoitoratkaisuihin. Pitkittäisaineiston avulla tarkastellaan perheiden ja lasten hoitopolkuja vanhempainvapaan päättymisestä aina kouluikään saakka sekä ajallista muutosta hoitoratkaisuissa ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Osatutkimuksissa tarkastellaan mm. kotihoidon tuen ja varhaiskasvatuspalvelujen käyttöä, työssäkäynnin ja lastenhoidon yhteensovittamisen ratkaisuja, sekä varhaiskasvatuspalvelujen käytössä esiintyviä alueellisia eroja. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan erilaisten hoitoratkaisujen yhteyttä lasten ja vanhempien myöhempään hyvinvointiin. 

HELA-hankkeessa on yhdistetty rekisteritietoja Helsingin kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olleista lapsista ja heidän perheistään Kelan etuusrekisteritietoihin vuosilta 2008-2022, sekä Tilastokeskuksen rekisteritietoja mm. perheiden erilaisista taustatekijöistä ja työmarkkinaosallistumisesta. Hanke koostuu eri osatutkimuksista ja toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkitietopalvelut -yksikön kanssa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.4.2020–31.12.2025

Yhteistyötaho

  • Helsingin kaupungin kaupunkitietoyksikkö

Tietosuojaseloste

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin