Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yli 75-vuotiaiden takuueläkkeen piirissä olevien eläkettä saavan hoitotuen saajien etuuksien käytön tarkastelu sairausvakuutuksen etuusjärjestelmässä

Julkaistu 1.6.2022Päivitetty 7.3.2024

Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään, millaisia eroja yli 75-vuotiaiden takuueläkkeen piirissä olevien eläkettä saavan hoitotuen saajien välillä on sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujen käytössä sekä sitä, mitkä tahot vastaavat hakijoiden avun ja huolenpidon tarpeeseen. Tutkimusaineistona käytetään yhdistettyä rekisteriaineistoa, joka koostuu Kelaan vuoden 2019 aikana saapuneiden eläkettä saavan hoitotukihakemuslomakkeiden (n=1950) tietoaineksesta sekä Kelan etuustiedoista muodostuvasta rekisteriaineistosta.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.6.2022–31.5.2024

Tietosuojaseloste