Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tapaustutkimus terveysperusteisten etuuksien alikäytöstä

Julkaistu 1.1.2022Päivitetty 7.3.2024

Tutkimuksessa selvitetään terveysperusteisten etuuksien alikäyttöä. Etuuksien alikäyttö tarkoittaa tilannetta, jossa asiakas ei saa etuuksia, joihin hänellä on oikeus. Alikäyttö on osa sosiaaliturvan kohdentumisen ongelmaa, eli järjestelmä ei täysin täytä tavoitteitaan ja toimi tehokkaasti, jos alikäyttöä esiintyy.

Aineistona käytetään Kelan sairauspäivärahan ja kuntoutuspalvelujen ratkaisujen ja saajien rekisteritietoja vuosilta 2017–2021. Rekisteristä poimitaan hylkypäätöksen saaneet ja analysoidaan hylkysyitä suhteessa taustatekijöihin. Huomion kohteena ovat erityisesti hylkysyyt, jotka liittyvät tarvittavien tietojen ja lääkärintodistuksen puuttumiseen. Aineistoa analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla.

Tutkimuskysymykset pyrkivät selvittämään alikäytön määrää, eri syiden ja taustatekijöiden merkitystä sekä hylkypäätöksiin johtavia prosesseja. Aineiston pohjalta saadaan yleiskuvaa siitä, millaisissa tilanteissa ja millaisilla henkilöillä alikäyttö on todennäköisempää. Alikäyttöä saattaa aiheuttaa sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuus, minkä vuoksi sitä on tärkeää tutkia.  Alikäyttöä on Kelassa aiemmin tutkittu vain vähän ja tutkimuksen tavoitteena on ehkäistä alikäyttöä jatkossa. Tutkimus on tärkeä osa asiakkuustutkimusohjelmaa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2022–31.12.2022. Hanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksia

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin