Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulonjakovaikutukset Suomessa: Simulointitutkimus

Julkaistu 1.1.2019Päivitetty 2.6.2023

Kotitalouden sosiaali- ja terveydenhuoltokulut riippuvat sairastavuuden, palveluiden saatavuuden ja varallisuuden lisäksi myös voimassa olevasta lainsäädännöstä, joka määrittelee palveluiden ja lääkkeiden hintoja. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aiempaa kattavampia kokonaisarvioita sosiaali- ja terveydenhuoltokulujen vaikutuksista kotitalouksien toimeentuloon. Lisäksi tarkastellaan terveyspalvelujen julkisten menojen tulonjakovaikutuksia. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat:

  1. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen lainsäädäntö ja sen muutokset ovat vaikuttaneet väestön köyhyyteen ja toimeentulotuen laskennalliseen tarpeeseen?
  2. Miten lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja lääkkeiden kulutukseen?
  3. Miten sosiaali- ja terveydenhuoltokulut vaikuttavat toimeentuloon ja köyhyyteen erityisesti ikääntyneillä?
  4. Minkälainen tulonjakoa tasaava vaikutus julkisilla sosiaali- ja terveydenhuoltomenoilla on?

Tutkimuksessa laajennetaan sosiaaliturvan ja verotuksen mikrosimulointiin käytettävää Tilastokeskuksen ylläpitämää SISU-mallia hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla kotitalouksien terveydenhuoltokuluista. Aineisto koostuu SISU-mallin sisältämistä tiedoista siihen poimitun otoksen henkilöistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) HILMO-rekisterien tiedoista sekä Kelan sairausvakuutuskorvaukset (lääkkeet, lääkärinpalkkiot, hammashoito, yksityinen tutkimus ja hoito, matkat) sisältävistä maksutiedoista vuosilta 2016–2018. Kelan aineistot toimitetaan Tilastokeskukseen kokonaisaineistoina, joista tehdään poiminta SISU-otoksen henkilöille. Aineistojen yhdistäminen tehdään Tilastokeskuksessa ja aineistoa käytetään Tilastokeskuksen etäkäyttöympäristössä, johon on pääsy vain tutkimukseen osallistuvilla tutkijoilla. Tutkimukselle haetaan tutkimusluvat Kelasta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta. Lupien haun yhteydessä hankkeesta laaditaan tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi sekä tehdään ilmoitus tietosuojavaltuutetulle yhdessä THL:n kanssa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2019–31.12.2023

Yhteistyötahot