Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulonjakovaikutukset Suomessa: Simulointitutkimus

Julkaistu 1.1.2019Päivitetty 7.3.2024

Kotitalouden sosiaali- ja terveydenhuoltokulut riippuvat sairastavuuden, palveluiden saatavuuden ja varallisuuden lisäksi myös voimassa olevasta lainsäädännöstä, joka määrittelee palveluiden ja lääkkeiden hintoja. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aiempaa kattavampia kokonaisarvioita sosiaali- ja terveydenhuoltokulujen vaikutuksista kotitalouksien toimeentuloon. Lisäksi tarkastellaan terveyspalvelujen julkisten menojen tulonjakovaikutuksia. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat:

  1. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen lainsäädäntö ja sen muutokset ovat vaikuttaneet väestön köyhyyteen ja toimeentulotuen laskennalliseen tarpeeseen?
  2. Miten lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja lääkkeiden kulutukseen?
  3. Miten sosiaali- ja terveydenhuoltokulut vaikuttavat toimeentuloon ja köyhyyteen erityisesti ikääntyneillä?
  4. Minkälainen tulonjakoa tasaava vaikutus julkisilla sosiaali- ja terveydenhuoltomenoilla on?

Tutkimuksessa laajennetaan sosiaaliturvan ja verotuksen mikrosimulointiin käytettävää Tilastokeskuksen ylläpitämää SISU-mallia hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla kotitalouksien terveydenhuoltokuluista. Aineisto koostuu SISU-mallin sisältämistä tiedoista siihen poimitun otoksen henkilöistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) HILMO-rekisterien tiedoista sekä Kelan sairausvakuutuskorvaukset (lääkkeet, lääkärinpalkkiot, hammashoito, yksityinen tutkimus ja hoito, matkat) sisältävistä maksutiedoista vuosilta 2016–2018. Kelan aineistot toimitetaan Tilastokeskukseen kokonaisaineistoina, joista tehdään poiminta SISU-otoksen henkilöille. Aineistojen yhdistäminen tehdään Tilastokeskuksessa ja aineistoa käytetään Tilastokeskuksen etäkäyttöympäristössä, johon on pääsy vain tutkimukseen osallistuvilla tutkijoilla. Tutkimukselle haetaan tutkimusluvat Kelasta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta. Lupien haun yhteydessä hankkeesta laaditaan tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi sekä tehdään ilmoitus tietosuojavaltuutetulle yhdessä THL:n kanssa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2019–31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Yhteistyötahot

Hankkeen tuloksia

THL:n johtaman hankkeen aikana rakennettiin laaja simulointimalli, jolla pystyttiin ensimmäistä kertaa tutkimaan terveysmenojen lakimuutosten kokonaisvaikutuksia kotitalouksien sosiaali- ja terveydenhuoltokuluihin ja toimeentuloon. Malli kattaa julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut, lääkkeiden omavastuut, yksityisen terveydenhuollon omavastuut sekä terveydenhuoltoon liittyvien matkojen omavastuut. Malli rakennettiin sosiaaliturvan ja verotuksen simulointimallin (SISU) yhteyteen. Mallilla tutkittiin terveysmenojen vaikutuksia eri väestöryhmien toimeentuloon poikkileikkaustilanteessa sekä vuosina 2011–2019 tehtyjen lakimuutosten vaikutuksia köyhyyteen. Mallia on käytetty myös lakimuutosten vaikutusten arvioinnissa.

Julkaisut

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin