Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Terveys 2011 -tutkimus on osa jännittävää jatkokertomusta

Julkaistu 27.5.2011

Tulevana syksynä pyörähtää käyntiin Terveys 2011 -tutkimus. Terveys 2011 on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) organisoima tutkimus suomalaisen aikuisväestön terveydentilan, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kehityksestä. Kela osallistuu tutkimuksen rahoitukseen ja suunnitteluun sekä tulosten raportointiin.

Terveys 2011 on osa jatkokertomusta. Tutkimukseen kutsutaan osallistumaan ne henkilöt, jotka kutsuttiin myös kymmenisen vuotta sitten toteutettuun Terveys 2000 -tutkimukseen. Lisäksi tutkimuksen otokseen poimitaan uusia nuoria aikuisia, jotka eivät kuuluneet aikaisemman tutkimuksen piiriin.

Yhteensä tutkimus kohdistuu yli 10 000 suomalaiseen, ja sen otos edustaa suomalaista 18 vuotta täyttänyttä aikuisväestöä. Tutkimus sisältää haastattelun, laajan terveystarkastuksen erilaisine mittauksineen sekä kyselylomakkeita eri aihepiireistä. Seuranta-asetelman lisäksi Terveys 2011 on myös itsenäinen poikkileikkaustutkimus, jonka avulla saadaan kuva suomalaisten terveydentilasta ja hyvinvoinnista keskimäärin sekä esimerkiksi sosioekonomisen aseman mukaan.

Vieläkin vanhempaa seurantaa edustaa otos henkilöistä, jotka on tutkittu ensin vuosina 1978–1980 Kelan Mini-Suomi-tutkimuksessa, sitten Terveys 2000 -tutkimuksessa ja lopulta vielä Terveys 2011 -tutkimuksessa. Näiden henkilöiden osalta pian on siis koossa ainutlaatuinen useita vuosikymmeniä kattava seuranta-aineisto!

Aineistoa kerätään tämän vuoden elokuusta vuoden loppuun, ja ensimmäisten analyysien pariin päästäneen jo ensi vuonna. Silloin alamme saada vastauksia monenlaisiin tärkeisiin ja jännittäviinkin kysymyksiin. Kymmenen vuotta sitten kerätyn Terveys 2000 -aineiston pohjalta on tehty lukemattomia tieteellisiä ja kansantajuisia julkaisuja ja se on toiminut terveys- ja sosiaalipolitiikan tärkeänä tietopohjana. Uuden aineiston pitkittäisluonne korottaa aineiston tieteellisen kiinnostavuuden toiseen potenssiin.

Aineiston pohjalta voidaan vastata hyvin monipuolisiin kysymyksiin. Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta on kiinnostavaa saada tietoa esimerkiksi seuraavanlaisista asioista:

  • Onko kotona asuvien vanhusten keskimääräinen toimintakyky parantunut vai heikentynyt viimeisen 10 vuoden aikana?
  • Miten avioliitossa pysyneiden terveydentila on kehittynyt verrattuna avioliitosta eronneiden terveydentilaan?
  • Ovatko hampaiden säännöllisen harjauksen sosioekonomiset erot kaventuneet vai laventuneet?
  • Millaisia ovat väestöryhmien väliset erot mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyssä?

Kuinka sinä hyödyt tutkimuksesta?

Kuulutko sinä tutkimuksen otokseen? Osallistuthan! Osallistumalla edesautat kansanterveyden kehitystä ja terveyden determinantteja koskevan tiedon kertymistä. Lisäksi saat terveydentilastasi monipuolista tietoa, jota voit verrata mahdollisiin aiemmin kerättyihin tietoihisi sekä suomalaisten keskiarvoihin. Olet myös mukana tuottamassa kansainvälisestikin poikkeuksellisen arvokasta seuranta-aineistoa.

Etkö kuulu otokseen? Piakkoin saat joka tapauksessa lukea kiinnostavaa tietoa suomalaisten terveyden kehittymisestä. Jos olet tutkija, tervetuloa joukkoihin! Terveyden ja hyvinvoinnin laitos luovuttaa aineistoja veloituksetta tutkijoiden käyttöön päteviä tutkimussuunnitelmia vastaan.

Jenni Blomgren
erikoistutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin