Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä

Julkaistu 31.10.2012

Masennuksen hoidon yhteydessä puhutaan paljon terapiasta ja lääkkeistä. Sanomalehdissä on tämän tästä ilmoituksia erilaisista lääketutkimuksista. Terapian ja lääkkeiden lisäksi toipumista masennuksesta tukee arkisempi keino: toisilta ihmisiltä saatava apu eli sosiaalinen tuki.

Tarkastelimme lokakuussa julkaistun kyselytutkimuksen¹ avulla sosiaalisen tuen merkitystä masennuksesta toipumisessa terapian ja mielialalääkityksen rinnalla tai niiden sijasta. Aineistona oli masennuksesta kärsiville suunnattu Internet-kyselyaineisto. Aineisto edusti Internet-muodossa kerättyyn kyselyyn vastanneita henkilöitä, jotka oman ilmoituksensa mukaan olivat kärsineet jostakin masennushäiriöstä tai sen oireista.

Tulosten mukaan koetulla sosiaalisella tuella – ystäviltä, kumppanilta ja sukulaisilta saadulla avulla – on tärkeä merkitys masennuksesta toipumisessa sekä ainoana toipumiskeinona että terapian ja lääkehoidon rinnalla. Nekin vastaajat, jotka eivät ilmoittaneet saaneensa lääketieteellistä hoitoa, olivat saaneet sosiaalisesta tuesta apua masennuksesta toipumiseen. Erityisesti kyselyyn vastanneet nuoret ja nuoret aikuiset olivat kokeneet sosiaalisen tuen tärkeäksi avuksi masennusoireilustaan toipumisessa.

Sosiaalinen tuki oli merkityksellistä myös vakavammasta masennuksesta kärsivillä ja masennukseensa lääketieteellistä hoitoa saaneilla kaikenikäisillä vastaajilla. Tuloksemme tukevat sosiaalisen tuen merkitystä masennuksesta toipumisessa riippumatta saadusta hoidosta ja masennuksen vaikeusasteesta. Toisista ihmisistä välittäminen kannattaa.

Heikki Hiilamo
Tutkimusprofessori
etunimi.sukunimi@kela.fi

Annamari Tuulio-Henriksson
johtava tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähde: ¹Hiilamo H, Tuulio-Henriksson A. (2012) Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä. Sosiaalisen tuen merkitys masennuksesta toipumisessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2012:49:209-219.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin