Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Matkat entistä kalliimpia – matkakorvauksiin tulossa uusia leikkauksia

Julkaistu 24.9.2014

Taksimatka ei ole aina pelkkä kuljetus paikasta A paikkaan B. Monelle vanhukselle ja vammaiselle tutulla taksinkuljettajalla on suuri merkitys:

”Vanhat ihmiset eivät pärjää yksin sairaalassa. Monta kertaa he eivät ole käyneet ollenkaan ennen sairaalassa. Avustaja olisi tarpeen. Kaikilla ei ole sukulaisia tai ystäviä, jotka olisivat mukana.”

Näin totesi taksiyrittäjä Kelan tutkimusosaston taannoin toteuttamassa ns. taksikyselyssä (Avautuu uuteen välilehteen)(Paltta 2010). Saman kyselyn mukaan lähes kaikki maaseututaksit ja kaksi kolmesta muusta taksiyrittäjästä kertoi auttavansa, että matkustaja löytää sairaalassa oikealle osastolle tai poliklinikalle.

Palvelutalossa tai vanhainkodissa asuvan vanhuksen osalta tästä saattoavusta voi aiheutua myös tuntuvia kustannussäästöjä, koska taksinkuljettaja voi korvata sen, että joku palvelutalon henkilökunnasta toimisi koko päivän saattajana.

Toimiiko saattoapu enää jatkossa, kun kuljettajaa ei voi valita?

Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata omasta tilausnumerosta ns. välityskeskuksesta. Toiminta on jo käytössä ja vuoden loppuun mennessä sen pitäisi kattaa koko maa. Kela pyrkii näin lisäämään kuljetusten yhdistelyä. Jos ei tilaa, ei saa Kela-korvausta heti matkan yhteydessä.

Tilausnumeron kautta tilatuissa taksimatkoissa kuljettajaa ei voi valita. Ns. vakiotaksioikeus eli oikeus tiettyyn tuttuun kuljettajaan voidaan myöntää vain vaikeavammaisille ja lapsille. Jos taksin tilaa muusta kuin Kela-tilausnumerosta, matka pitää maksaa itse kokonaan ja hakea matkakorvaus sen jälkeen itse Kelasta.

Nyt nämä itsenäisesti tilatut taksimatkat ovat muuttumassa huomattavasti kalliimmiksi. Osana valtiontalouden leikkauksia niiden omavastuuta ollaan kaksinkertaistamassa n. 30 euroon yhdensuuntaista taksimatkaa kohti. Edestakaisella matkalla omavastuu olisi siten jo n. 60 euroa. Lisäksi näitä kustannuksia ei laskettaisi enää mukaan vuotuiseen omavastuukattoon. Tällöin esimerkiksi 10 käyntiä eli 20 yhdensuuntaista yli omavastuun hintaista matkaa ”omalla taksilla” vuoden aikana tekevällä matkakustannukset olisivat jo huimat 600 euroa.

Selvitin Kelan rekistereistä, keitä vuonna 2013 toiminnassa olleilla välityskeskusalueilla itse taksimatkansa ensin maksaneet olivat. Heitä oli kaikkiaan n. 43 000, ja kaksi kolmesta heistä oli 65 -vuotias tai vanhempi. Itse maksettuja taksimatkoja heillä oli kaikkiaan lähes 300 000, ja reilu kolmannes niistä oli maksanut yli 100 euroa. Kaikkiaan näillä alueilla asuville korvattiin n. 1,6 miljoonaa taksimatkaa, joten näistä itse tilattuja oli noin joka kuudes.

Miksi matkustajat eivät ole tilanneet taksimatkaansa tilausnumerosta, vaikka sellainen olisi ollut käytössä? Syitä voi olla useita. Halu käyttää tuttua taksinkuljettajaa voi olla yksi syy. Kela-matkojen oma tilausnumero on voinut unohtua, jos taksia on tarvittu harvoin. Lähellä sairaalaa asuva saattaa ottaa ensimmäisen vapaan taksin päästäkseen nopeasti kotiin sen sijaan, että odottaa mahdollisesti muita matkustajia, jolloin matkustusaika voi pidentyä huomattavasti. Taksi on voitu joutua tilaamaan itse myös siksi, että välityskeskuksen puhelinpalvelussa on ollut toimintakatko tai sieltä tilattu taksi ei olekaan tullut oikeaan paikkaan. Matka on voitu maksaa itse myös siksi, että tilausnumerosta tilatulla matkalla Kela-kortti on puuttunut ja matkustaja on joutunut maksamaan matkansa kokonaan ja hakemaan korvaukset itse Kelasta.

Leikkauksista kärsivät etenkin paljon matkustavat

Valtiontalouden säästöjä on kohdennettu myös muihin Kelan sairaanhoitokorvauksiin. Säästötoimenpiteiden toteutus lääke- ja matkakorvauksissa on kuitenkin tapahtunut eri tavoilla. Lääkekorvauksissa vuotuista maksukattoa on viime vuosina pystytty alentamaan ja korvausten rakennetta muutettu, jolloin etenkin suuret lääkekulut omaavien tilanne on parantunut.

Matkakorvauksissa leikkaukset on toteutettu juustohöyläperiaatteella. Tällöin käytännössä isoin muutos kohdentuu etenkin suuret matkakulut omaaville vuosiomavastuun korotuksen myötä. Muutostilanteissa erilaisia kohdentumisvaihtoehtoja voisi matkakorvauksissakin selvittää jo etukäteen erilaisilla laskelmilla.

Yhteisellä tilausnumerolla pyritään lisäämään taksikuljetusten yhdistelyä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vähennä matkakorvausmenoja, sillä tilausnumeron käyttöönottoon liittyvä lisääntyvä tiedotus voi tuoda lisää matkoja korvausten piiriin. Tilastojen perusteella tiedetään, että valtaosa, jopa yhdeksän kymmenestä, matkoista tehdään täysin matkustajan omalla kustannuksella (ks. Paltta 2009), joten kasvupotentiaalia riittää.

Yhteiskuljetukset ovat omavastuumuutosten lisäksi käytännössä ainoa tapa, jolla Kela voi vaikuttaa matkakorvausmenoihin. Muihin kustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten matkojen määrä, matkakohde tai matkan pituus, Kela ei voi vaikuttaa vaan ne määräytyvät sairastavuuden ja terveydenhuollon tai kuntoutuksen toimintojen järjestämistapojen perusteella. Kulkuvälineistä korvataan vain halvin mahdollinen kulkumuoto, mutta usein esimerkiksi taksia joudutaan käyttämään vain siksi, että sopivaa joukkoliikennettä ei etenkään harvaan asutuilla alueilla ole tarjolla. Matkan hintakin on säädelty, sillä ainakaan toistaiseksi Kelan korvaamia matkoja ei ole kilpailutettu.

Yksi ratkaisu voisi olla eri sektorien henkilökuljetusten yhteistyö. Jos pitäisi käydä sekä terveyskeskuksessa että ruokakaupassa, pitäisi kauppamatkalle tilata toinen kyyti. Eihän tässä ole mitään järkeä – totesi hiljan entinen sosiaali- ja terveysminitseri, nykyinen liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Hänen mukaansa liikennettä pitää tarkastella palveluna, joka auttaa arjessa. Eri sektorien henkilökuljetusten yhteistyötä onkin vihdoin alettu miettiä valtioneuvoston hiljan käynnistämässä työryhmässä.

Päivi Tillman
tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähteet:

Paltta P. Sairausvakuutuksen korvaamat taksimatkat. Taksiyrittäjille tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia.(Avautuu uuteen välilehteen) Kelan tutkimusosasto, Nettityöpapereita 10/2010.

Paltta P. Matkakorvauksia käytetään aktiivisimmin Kestilässä. Sosiaalivakuutus 1/2009.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin