Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Omaishoidon tuen palkkiosta ei ole apua ilman muuta tukea

Julkaistu 13.5.2015

Omaishoito voi olla palkitsevaa ja se voi jopa lisätä eliniänodotetta, mutta näyttö omaishoitoon liittyvän rasituksen yhteydestä terveyden ongelmiin on kiistatonta. Erityisesti psyykkiset ongelmat ovat yleisempiä omaishoitajilla kuin niillä henkilöillä, jotka eivät toimi omaishoitajina.

Suomalaisia omaishoitajia kuormittaa vaikeudet irrottaa omaa aikaa ja ylläpitää omia ystävyyssuhteita. Hoidettavan huomattavat vaikeudet ajatus- ja muistitoiminnoissa, avustamiseen käytetty pidempi aika, omaishoitajan huonoksi koettu terveys, masentuneisuus, mielenkiinnon puute ja käytettävien palvelujen riittämättömyys ovat yhteydessä siihen, että omaishoito koetaan kuormittavampana. Vaikka suomalaiset omaishoitajat arvostavat omaishoidon tuen palkkiota muun muassa siksi, että se osoittaa omaishoidon arvostusta, he harvemmin kokevat omaishoidon sinänsä tuottavan taloudellisia vaikeuksia. Kun omaishoitajan ja läheisen suhde pysyy hyvänä, annettu hoito tai apu koetaan hyödyllisinä ja omaishoitaja voi luottaa taitoihinsa selviytyä omaishoitotilanteista hyvin, on myös kuormittuneisuus vähäisempää.

Omaishoitajat tarvitsevat tukitoimia erityisesti rasituksen tai kuormittumisen ehkäisyyn, hallintaan tai vähentämiseen sekä psyykkisen ja fyysisen terveyden ylläpitämiseen tai parantamiseen.

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena kuntoutuskursseja omaishoitajille. Vuoden 2013 alusta kursseja lisättiin ja uudistettiin siten, että omaishoitajille tarkoitettujen yksilökurssien lisäksi järjestetään parikursseja omaishoitajalle ja hänen hoidettavalle läheiselleen. Seurantatutkimuksen(Avautuu uuteen välilehteen) perusteella vuoden kestävillä kuntoutuskursseilla pystytään kohentamaan omaishoitajien elämänlaatua, mutta ei vähentämään omaishoitajien masennusoireita. Omaishoitajien kuormittumista pystytään ehkäisemään paremmin, kun läheinen osallistuu kuntoutukseen.

Kurssimuotoinen kuntoutuksen lisäksi omaishoitaja tarvitsee muita tukitoimia, jotta hän pystyisi jatkamaan pidempään omaishoitajana sen aiheuttamasta rasituksesta huolimatta. Onko rahallinen palkkio sittenkään omaishoidon tuen ydinasia vai pitäisikö omaishoidon tukea arvioida ensisijaisesti erilaisten tukitoimien kuten vapaa-ajan ja terveyden ylläpitämisen mahdollistajana?

Anna-Liisa Salminen
johtava tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähteet:

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin