Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

COPE-indeksi omaishoidon kuormittavuuden arviointiin päivitetty

Julkaistu 22.9.2015

Kelan tutkimusosaston vuonna 2011 julkaisema COPE-indeksin suomenkielinen versio käyttöohjeineen on nyt päivitetty. COPE-indeksi on saanut hyvän vastaanoton ja on käytössä monissa kunnissa. COPE-indeksi mainitaan myös Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfossa 3/2015, jonka tarkoituksena on tukea kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa/avustaa sairauden, vamman tai muun erityisen hoivan tarpeen takia omaistaan tai läheistään tämän kotona asumisen mahdollistamiseksi. COPE-indeksi on suunniteltu auttamaan omaishoitajia ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia arvioimaan omaishoidon kuormittavuutta ja omaishoitajan tuen tarvetta. Tarkoitus on yhdessä löytää ja sopia asianmukaisimmat avun ja tuen muodot.

COPE-indeksi on kehitetty ensi vaiheen seulontavälineeksi ja tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun arvioidaan omaishoitajien tuen tarvetta. Sitä suositellaan käytettäväksi keskustelun tukena tai arvioinnin välineenä. COPE-indeksi koostuu kolmesta osa-alueesta: kielteinen vaikutus, myönteinen merkitys ja tuen laatu. Sen avulla voidaan saada täsmällistä tietoa siitä, miten omaishoitaja itse kokee tilanteensa, ja varmistaa, onko hänellä tarpeita joillain osa-alueilla. Tämä tapahtuu laskemalla omaishoitajan vastauksista summapisteet.

COPE-indeksin päivitys perustuu suomalaisella aineistolla tehtyihin tutkimuksiin. Niiden perusteella COPE-indeksi soveltuu sekä iäkkäitä henkilöitä ja puolisoaan hoitavien, että lapsiaan hoitavien omaishoitajien ensi vaiheen arviointiin. Molemmille ryhmille on COPE-indeksin käyttöohje, joissa kuvataan myös pistemäärien raja-arvot, joiden avulla voidaan tunnistaa tarkemman tilannearvion tarpeessa olevat omaishoitajat.

COPE-indeksin ruotsinkielinen versio ja käyttöohje uusitaan lokakuun 2015 aikana.

COPE-indeksi on saatavilla internet-osoitteessa: http://hdl.handle.net/10138/28272.

Anna-Liisa Salminen
johtava tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähteitä:

  • Kevin McKee, Senior Lecturer, Sheffield Institute for Studies on Ageing, University of Sheffield, Samuel Fox House, Northern General Hospital, Sheffield S5 7AU, k.j.mckee@sheffield.ac.uk.
  • Juntunen K. Salminen A-L. Tillman P. Törmäkallio T. Nikander R. The Reliability and Validity of COPE-index Used to Screen for Negative Impact, Positive Value and Quality of Support among different age groups. Käsikirjoitus 2015.
  • Tillman P, Kalliomaa-Puha L, Mikkola H, toim. Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia. Helsinki: Kela, 2014.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin