Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kaikki tuet yhdeltä luukulta?

Julkaistu 30.12.2015

Toimeentulotuen myöntämisestä vastaavat kunnat – vuoden 2016 loppuun saakka. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi, mutta muut toimeentulotuen lajit, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän toimeentulotuen, myöntää senkin jälkeen kunta.

Juuri julkaistussa työpaperissa (Ahola 2015) tarkastellaan kahden eri ajankohdan näkökulmasta kysymystä siitä, saadaanko kaikki tuet yhdeltä luukulta. Ensimmäisenä tarkastellaan sitä, kuinka suuri osa Kelan eri etuuksia saavista henkilöistä saa nykyisin toimeentulotukea, eli kuinka moni Kelan asiakas joutuu ennen vuotta 2017 asioimaan kahdella eri luukulla, Kelassa ja toimeentulotuen myöntävässä kunnan sosiaalitoimessa. Toisena tarkastellaan sitä, kuinka monille toimeentulotuen saajille maksetaan eri toimeentulotuen lajeja, eli arvioidaan sitä, kuinka moni asiakas joutuisi vuonna 2017 edelleen asioimaan kahdella eri luukulla, perustoimeentulotukea myöntävässä Kelassa ja muita toimeentulotuen lajeja myöntävässä kunnan sosiaalitoimessa. Työpaperin aineisto on vuodelta 2012.

Noin seitsemän prosenttia Kelan etuuksia saaneista kotitalouksista sai saman kuukauden aikana toimeentulotukea vuonna 2012. Nämä kotitaloudet asioivat siis kahden eri viranomaisen kanssa nykyisin. Kaikista perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista puolestaan noin 42 prosenttia oli saanut saman vuoden aikana myös täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea. Nämä ovat niitä kotitalouksia, jotka vuonna 2017 voimaantulevan perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeenkin tulevat asioimaan sekä Kelan että kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Analyyseissa käytetty rekisteriaineisto on erittäin laaja (800 000 henkilöä). Aineisto on ainutlaatuinen siten, että se on mahdollistanut ensimmäistä kertaa Kelan etuuksien ja toimeentulotuen saamisen päällekkäisyyden tarkastelun kuukausitasolla koko Suomen osalta ja koko vuoden ajalta. Aineistoa hyödynnetään edelleen jatkoselvityksissä.

Elina Ahola
Tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähde: Ahola E. Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella. Helsinki: Kela, Työpapereita 84, 2015.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin