Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan kuntoutujien näkemyksiä valinnanvapaudesta

Julkaistu 17.5.2016

Kela järjestää ja rahoittaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisissä fysioterapiapalveluissa otettiin käyttöön asiakkaan valinnanvapaus virallisesti vuonna 2011. Tarkastelimme tuoreessa työpaperissa(Avautuu uuteen välilehteen) kyselytutkimuksella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian asiakkaiden näkemyksiä valinnanvapaudesta.

Valtaosa kuntoutujista saa fysioterapiaa vähintään kerran viikossa, ja keskimäärin fysioterapian saanti oli kestänyt 13,5 vuotta. Kuntoutujat tekevät palveluntuottajan valinnan pääosin joko itsenäisesti tai yhdessä läheisten tai ystävien kanssa. Yli 40 prosenttia kuntoutujista ei ole vaihtanut palveluntuottajaa kertaakaan. Tämä kertoo siitä, että kuntoutuksen jatkuvuutta arvostetaan.

Valinnanvapautta pidetään erittäin tärkeänä

Valinnanvapautta pidetään kuitenkin yleisesti hyvin tärkeänä (Kuvio 1). Jakaumien perusteella suhtautuminen valinnanvapauteen vaihtelee hieman eri ryhmittäin. Esimerkiksi naiset ja koulutetummat pitävät valinnanvapautta hieman tärkeämpänä kuin miehet ja vähemmän koulutetut.

Kuvio 1. Vastaukset väittämään ”Minulle on tärkeää, että saan itse valita minua kuntouttavan fysioterapeutin” (n = 1 704). Kuvasta näkee, että yli puolet on vastannut "erittäin tärkeää".
 

Kuvio 1. Vastaukset väittämään ”Minulle on tärkeää, että saan itse valita minua kuntouttavan fysioterapeutin” (n = 1 704).

Valinnanvapaus mahdollistaa itselle sopivan tuottajan valinnan

Tärkeimmät valintaan vaikuttavat tekijät ovat kuntoutujien mielestä palveluntuottajan erikoisosaaminen, kuntoutujien omat käsitykset terapian laadusta ja vaikuttavuudesta sekä aikaisemmat kokemukset palveluntuottajista (kuvio 2).

Kuntoutujat arvostavat eri tekijöitä valintoja tehdessään, joten valinnanvapaus mahdollistaa jokaiselle kuntoutujalle itselleen sopivan vaihtoehdon valitsemisen omien kriteereidensä mukaan. Kuntoutujat ovat myös olleet valmiita vaihtamaan palveluntuottajaa laadullisten tekijöiden vuoksi.

Kuvio 2. Kolme tärkeintä tekijää, joiden vastaajat kokivat vaikuttavan palveluntuottajan valintaan (n = 1 537). Tärkeimpinä tekijöinä kuvassa nousee esiin erikoisosaaminen, vastaajan käsitys terapian laadusta ja aikaisempi kokemus tuottajasta.
 

Kuvio 2. Kolme tärkeintä tekijää, joiden vastaajat kokivat vaikuttavan palveluntuottajan valintaan (n = 1 537).

Vertailukelpoinen tieto kehittäisi valinnanvapautta

Yli puolet kuntoutujista kokee tiedon löytäminen ja sopivan fysioterapeutin valitseminen pääosin helpoksi, joskin noin viidesosa kokee vaikeuksia (kuvio 3.)

Jakaumien perusteella esimerkiksi ne, jotka ovat aikaisemmin vaihtaneet palveluntuottajaa, kokevat tiedon löytämisen vaikeahkoksi. Tämä on tärkeä havainto, sillä kyseiset kuntoutujat ovat vaihtamisen vuoksi joutuneet etsimään aktiivisemmin tietoa eri tuottajista.

Kuvio 3. Vastaukset väittämään ”Tiedon löytäminen ja sopivan fysioterapeutin valitseminen on helppoa” (n = 1 687). Yleisin vastaus oli "jokseenkin samaa mieltä".
 

Kuvio 3. Vastaukset väittämään ”Tiedon löytäminen ja sopivan fysioterapeutin valitseminen on helppoa” (n = 1 687).

Yli puolet vastaajista ilmoitti saavansa tietoa eri tuottajista parhaiten terveydenhuollon ammattilaisilta. Lisäksi tietoa saadaan erityisesti Kelasta sekä ystäviltä ja sukulaisilta.

Jatkossa asiakkaan valinnanvapautta voitaisiin kehittää tarjoamalla vertailukelpoista tietoa eri tuottajista. Esimerkiksi kuntoutujien aiempien kokemusten kokoaminen ja jakaminen voisi helpottaa valinnan tekemistä.

Kirjoittajat

Visa Pitkänen
tutkija
visa.pitkanen@kela.fi

Piia Pekola
tutkija
piia.pekola@kela.fi

Pitkänen, V. ja Pekola, P. Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta. Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä. (Avautuu uuteen välilehteen)Työpapereita 95. Kela 2016.

Tutkimus lyhyesti (SlideShare)(Avautuu uuteen välilehteen)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin