Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sääntelyn purku voi tehdä taksimatkasta kalliimman

Julkaistu 23.9.2016

Moni saattaa ajatella, että taksialan sääntelyn purku tarkoittaa halvempaa taksimatkaa ja nopeammin saatavaa taksia. Totuus voi kuitenkin olla toinen.

Hallituspuolueet pääsivät viimein sopuun taksiliikenteen vapauttamisesta(Avautuu uuteen välilehteen) (ks. hallituksen esitys(Avautuu uuteen välilehteen)).

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2018. Vapautus on osa laajempaa ns. Liikennekaarta(Avautuu uuteen välilehteen), jossa keskeisenä tavoitteena on liikenteen digitalisointi.

Nykyisellään taksiyrittäjyyttä säädellään monella tavalla: yrittäjäksi pääsyyn on vaatimuksia, ja taksien määrää ja taksimatkan enimmäishintaa kuluttajille säädellään. Näistä poistettaisiin kaksi jälkimmäistä eli määrä- ja hintasääntely. Trafille olisi kuitenkin tulossa mahdollisuus tarvittaessa asettaa enimmäishinnat taksimatkalle.

Taksiliikennettä on perinteisesti säädelty useimmissa länsimaissa. Viime vuosikymmenien aikana säätelyä on monissa maissa purettu. Aiheesta on runsaasti tutkimustietoa, mutta tulokset sääntelyn purun vaikutuksista ovat osin ristiriitaisia(Avautuu uuteen välilehteen).

Sääntelyn purulla saattaa olla kolme yllättävää seurausta.

1. Muiden maiden kokemusten mukaan taksimatkan hinta on sääntelyn purun jälkeen usein noussut. Tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että aiemmin hinnat oli sääntelyllä painettu väkisin ns. markkinahintojen alapuolelle.

Taksimarkkinoiden sääntelyn vapauttamisella odotetaan tavallisesti taksien tarjonnan lisääntymistä ja sen myötä taksimatkojen hintojen laskua. Perinteiset taksialan markkinat eivät kuitenkaan toimi samalla tavalla kuin esimerkiksi teleala.

Jotta markkinat toimisivat taloustieteellisessä mielessä hyvin, kuluttajilla tulisi olla tietoa hinnoista ja mahdollisuus niiden vertailuun. Taksitarve tulee kuitenkin usein äkillisesti, ja silloin hintaa, saati laatua, on vaikea vertailla – nykyään tosin kännykkäsovelluksella tämäkin voi helposti olla mahdollista. Kysyntä ja tarjonta ovat myös varsin paikallisia.

Nykyisin taksimatka maksaa kuluttajalle käytännössä saman verran joka puolella Suomea, koska hinnoittelun perusteena käytetään yleensä asetuksella säädettyä maksimihintaa.

On todennäköistä, että sääntelyn purkamisen jälkeen taksimatkan hinnat alkavat eriytyä esimerkiksi alueittain ja vuorokaudenajoittain tai erityyppisten kuljetusten kesken – kuten ns. tolpalta otettu taksi tai kuntien ostoliikenne. On mielenkiintoista myös nähdä, mitä tapahtuu taksikyydin laadulle.

2. Hintojen vapauttaminen tuo mukaan kokonaan uuden tehtävän: taksiyrittäjän pitää kertoa hinnoista ja asiakkaan kannattaa tutustua hintoihin ennen taksimatkansa alkua.

Kela on merkittävä taksimatkojen kustannusten korvaaja Suomessa. Vuonna 2015 noin 370 000 henkilöä sai sairausvakuutuksen korvauksia yhteensä noin 3 miljoonasta taksimatkasta. Lähes puolet matkustajista oli yli 70-vuotiaita. Ikääntyneiden lisäksi toinen merkittävä taksinkäyttäjäryhmä ovat vaikeavammaiset, jotka tarvitsevat (usein invataksi-) kuljetuksia etenkin kuntoutusmatkoihinsa.

Toisin sanoen, moni taksia tarvitseva on ns. heikommassa asemassa oleva. Etenkin heidän osaltaan pitää huolehtia siitä, ettei mitään riistohinnoittelun kaltaista pääse tapahtumaan.

Toisaalta, kiinnostusta saattaa olla etenkin pitkiin asiakassuhteisiin – osa asiakkaista käy useita kertoja viikossa esimerkiksi dialyysissa tai terapiassa. Usein tuttu taksiyrittäjä toimii myös saattajana. Osa taksiyrittäjistä voi erikoistua näihin kuljetuksiin.

3. Sääntelyn purku voi lisätä hallinnollista työtä muualla.

Hinnoittelun vapauttaminen tarkoittaa todennäköisesti myös sitä, että Kelan korvaamat taksimatkat joudutaan kilpailuttamaan tai hintoja säätelemään muulla tavoin. Tuskin voi olla niin, että hinnoittelu on vapaata ja valtion piikki auki – matkakustannukset korvataan nykyisellään kokonaan 25 euron omavastuun ylittävältä osalta, joten matkustajalla ei tällöin ole kiinnostusta kilpailuttaa hintaa itse.

Sääntelyn purku siis poistaa hallinnollista työtä toisaalta, mutta saattaa lisätä sitä muualle.

Liikennekaari on laaja hanke, ja taksiliikenteen sääntelyn purku on siitä vain pieni osa. Tulossa voi olla kokonaan uudenlaista toimintaa: henkilö-, tavara ja postikuljetuksien keskinäistä yhdistämistä, laajaa digitalisaation hyödyntämistä sekä liikenteen näkemistä laajemmin yhtenä palveluna.

Odotettavissa lieneekin vuosisadan uudistus liikennemarkkinoilla, ja sen vaikutuksia etenkin heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin on syytä seurata.

Kelan korvaaman matkan tehneillä mullistukset eivät lopu tähän: puoli vuotta taksimatkojen vapauttamisen jälkeen on tulossa toinen suuri uudistus, maakunnan tarjoamat sote-palvelut.

Päivi Tillman
tutkija, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi

Taksialan sääntelyn purun vaikutuksiin liittyviä artikkeleita:

Impact of Taxi Market Regulation. An International Comparison.(Avautuu uuteen välilehteen)

Regelförändringar i transportsektorn. Effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning.(Avautuu uuteen välilehteen)

Ten Years of Taxi Deregulation in the Netherlands – the Case for Re-regulation and Decentralisation(Avautuu uuteen välilehteen)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin